دانلودجزوه . نمونه سوال . ومنابع آزمون

گل سنبل مدل 2

وسایل لازم:

1-    کریستال چیپسی کوچک 80 گرم

2-     سیم روکش دار شماره 3 و سیم مسوار

3-    نوار گاترین سبز و سفيد و برگ آماده

 

چگونگی ساخت:

1 ساخت دسته 4 تایی:
طبق شکلهای 1 تا 5   دو عدد کریستال را در یک جهت وارد سیم کرده سیم را به طول حدود 15 سانت می بریم، دوباره سیم را از هردو کریستال رد می کنیم و محکم می کشیم و یک تاب به هردو سیم مي دهيم.
 طبق شکل های 6 تا 8 ،یکی از سیم ها را از وسط دو کریستال عبور می دهیم و دوباره محکم می کشیم و همراه  سیم دیگر 2 دور تاب میدهیم.
طبق شکل های 9 تا 12  به سیم بلندتر دو کریستال دیگر وارد می کنیم و همان مراحل بالا را برای این دو کریستال هم تکرار کرده و در واقع گلبرگ دوم آماده می شود هردو گلبرگ را روبروی هم قرار داده و به دسته 4 تایی درست شده با دست شکل می دهیم .از این دسته 4 تایی (شکل 12)   5 تا  درست کنید.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
 
2- ساخت دسته 8 تایی:
همه مراحل بالا را انجام می دهیم با این تفاوت که از ابتدا سیم را بلند تر می گیریم. وقتی دسته 4 تایی ساخته شد طبق شکلهای 13 تا 16  به دو سیم نیم سانت تاب می دهیم (شکل 13)کار را ادامه می دهیم دوباره توضيح مي دهم : به این شکل که دوباره 2 کریستال دیگر به سیم بلندتر وارد کرده و یک بار به هم تاب می دهیم ، سیم بلند را از بین دو کریستال رد کرده محکم کشیده و سیمها را 2 بار به هم می تابانیم و دوباره 2 عدد کریستال دیگر وارد کرده و همان بافت را روی آنها اجرا می کنیم . با دست به گلبرگها شکل می دهیم تا دو تا دو تا روبروی هم باشند (شکل 16)
طبق شکلهای 18 تا 20  انتهای سیمها را به هم تاب داده و نهایتا کار ساخت دسته های 8 تایی پایان می یابد ازین دسته 8 تایی به تعداد      8 عدد  می سازیم.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
3-    ساخت دسته های 12 تایی :
طبق شکل های 21 تا 24 باز سیم را بلند تر گرفته و طبق روش های گفته شده در بالا تا دسته4 تایی و 8 تایی پیش می رویم و سیمها را نیم سانت به هم تاب داده دوباره به سیم بلند تر 2 کریستال وارد کرده و در انتها مثل قبل 4 کریستال اضافه می شود که دو به دو روبروی هم هستند.
دسته 12 تایی در شکل 25 ساخته شده ازین دسته 12 تایی    14 تا  لازم داریم .
طبق شکل 27 و28  دور سیم مسوار نوار گاترین می پیچیم که اگر سبز هم باشد اشکالی ندارد .
طبق شکل 29 از وسط سیم مسوار سیم روکش دار  را تا بالا تاب می دهیم و شروع به قرار دادن گلبرگها روی سیم می کنیم . طبق شکل 30 یک دسته 4 تایی بالا در انتهای ساقه قرار داده و با سیم روکش دار محکم می کنیم .طبق شکل های 31 و 32  دسته های 4 تایی دیگر را دور آن می چینیم و با سیم به ساقه محکم می کنیم.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
طبق شکلهای 33 تا 39  به چیدن دسته ها به ترتیب ادامه میدهیم یعنی بعد از دسته های 4 تایی دسته های 8 تایی و بعد دسته های 12 تایی را طوری که شکل کلی گل منظم و دارای تقارن باشد.
طبق شکل 40 از پایین ساقه شروع به پیچیدن نوار گاترین سبز کرده وطبق شکل های 41 و 42 در  جای مناسب از ساقه برگها را هم با نوار گاترین به ساقه وصل می کنیم. نهایتا گل سنبل ما آماده است.

گل رو بسازید و من رو دعا کنید. 

******************************************** 

 

لاله واژگون

 وسایل لازم:

1- 3تا گل لاله

2 - کریستال برگ

3- نوار گاترین قهوه ای

4- سیم شماره سه و سیم مسوار

چگونگی ساخت:

1- گلهای لاله رو که قبلا آماده کردیم اگه لازمه اینجا رو کلیک کنید. حالا باید برگها رو آماده کنید، چون برگها باید بایستند پس سیم رو دوبار باید از هر برگی عبور بدید و محکم بکشید و تاب بدید، این سلیقه خودتونه که چقدر بخواهید پر باشه می تونید دوتا انشعاب 5 تایی برگ آماده کنید(شکلهای1 تا 4)  

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون 1

2- برگها رو با نوار گاترین بالای ساقه میذارید و شروع به پیچیدن می کنید بعد گلها رو میذارید و در نهایت هم برگهای پایین گل رو  و در آخر به گلها با دست فرم و شکل میدید و در گلدان مورد نظرتون قرار بدید.

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون  2

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون  3

موفق باشید

سوالی بود در خدمتم


برچسب‌ها: گل با کریستال قاشقی, گل لاله واژگون  
 
 
********************************************************************* 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393ساعت 13:10  توسط سیّد احمد موسوی  | 

گل سنبل مدل 2

وسایل لازم:

1-    کریستال چیپسی کوچک 80 گرم

2-     سیم روکش دار شماره 3 و سیم مسوار

3-    نوار گاترین سبز و سفيد و برگ آماده

 

چگونگی ساخت:

1 ساخت دسته 4 تایی:
طبق شکلهای 1 تا 5   دو عدد کریستال را در یک جهت وارد سیم کرده سیم را به طول حدود 15 سانت می بریم، دوباره سیم را از هردو کریستال رد می کنیم و محکم می کشیم و یک تاب به هردو سیم مي دهيم.
 طبق شکل های 6 تا 8 ،یکی از سیم ها را از وسط دو کریستال عبور می دهیم و دوباره محکم می کشیم و همراه  سیم دیگر 2 دور تاب میدهیم.
طبق شکل های 9 تا 12  به سیم بلندتر دو کریستال دیگر وارد می کنیم و همان مراحل بالا را برای این دو کریستال هم تکرار کرده و در واقع گلبرگ دوم آماده می شود هردو گلبرگ را روبروی هم قرار داده و به دسته 4 تایی درست شده با دست شکل می دهیم .از این دسته 4 تایی (شکل 12)   5 تا  درست کنید.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
 
2- ساخت دسته 8 تایی:
همه مراحل بالا را انجام می دهیم با این تفاوت که از ابتدا سیم را بلند تر می گیریم. وقتی دسته 4 تایی ساخته شد طبق شکلهای 13 تا 16  به دو سیم نیم سانت تاب می دهیم (شکل 13)کار را ادامه می دهیم دوباره توضيح مي دهم : به این شکل که دوباره 2 کریستال دیگر به سیم بلندتر وارد کرده و یک بار به هم تاب می دهیم ، سیم بلند را از بین دو کریستال رد کرده محکم کشیده و سیمها را 2 بار به هم می تابانیم و دوباره 2 عدد کریستال دیگر وارد کرده و همان بافت را روی آنها اجرا می کنیم . با دست به گلبرگها شکل می دهیم تا دو تا دو تا روبروی هم باشند (شکل 16)
طبق شکلهای 18 تا 20  انتهای سیمها را به هم تاب داده و نهایتا کار ساخت دسته های 8 تایی پایان می یابد ازین دسته 8 تایی به تعداد      8 عدد  می سازیم.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
3-    ساخت دسته های 12 تایی :
طبق شکل های 21 تا 24 باز سیم را بلند تر گرفته و طبق روش های گفته شده در بالا تا دسته4 تایی و 8 تایی پیش می رویم و سیمها را نیم سانت به هم تاب داده دوباره به سیم بلند تر 2 کریستال وارد کرده و در انتها مثل قبل 4 کریستال اضافه می شود که دو به دو روبروی هم هستند.
دسته 12 تایی در شکل 25 ساخته شده ازین دسته 12 تایی    14 تا  لازم داریم .
طبق شکل 27 و28  دور سیم مسوار نوار گاترین می پیچیم که اگر سبز هم باشد اشکالی ندارد .
طبق شکل 29 از وسط سیم مسوار سیم روکش دار  را تا بالا تاب می دهیم و شروع به قرار دادن گلبرگها روی سیم می کنیم . طبق شکل 30 یک دسته 4 تایی بالا در انتهای ساقه قرار داده و با سیم روکش دار محکم می کنیم .طبق شکل های 31 و 32  دسته های 4 تایی دیگر را دور آن می چینیم و با سیم به ساقه محکم می کنیم.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
طبق شکلهای 33 تا 39  به چیدن دسته ها به ترتیب ادامه میدهیم یعنی بعد از دسته های 4 تایی دسته های 8 تایی و بعد دسته های 12 تایی را طوری که شکل کلی گل منظم و دارای تقارن باشد.
طبق شکل 40 از پایین ساقه شروع به پیچیدن نوار گاترین سبز کرده وطبق شکل های 41 و 42 در  جای مناسب از ساقه برگها را هم با نوار گاترین به ساقه وصل می کنیم. نهایتا گل سنبل ما آماده است.

گل رو بسازید و من رو دعا کنید. 

******************************************** 

 

لاله واژگون

 وسایل لازم:

1- 3تا گل لاله

2 - کریستال برگ

3- نوار گاترین قهوه ای

4- سیم شماره سه و سیم مسوار

چگونگی ساخت:

1- گلهای لاله رو که قبلا آماده کردیم اگه لازمه اینجا رو کلیک کنید. حالا باید برگها رو آماده کنید، چون برگها باید بایستند پس سیم رو دوبار باید از هر برگی عبور بدید و محکم بکشید و تاب بدید، این سلیقه خودتونه که چقدر بخواهید پر باشه می تونید دوتا انشعاب 5 تایی برگ آماده کنید(شکلهای1 تا 4)  

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون 1

2- برگها رو با نوار گاترین بالای ساقه میذارید و شروع به پیچیدن می کنید بعد گلها رو میذارید و در نهایت هم برگهای پایین گل رو  و در آخر به گلها با دست فرم و شکل میدید و در گلدان مورد نظرتون قرار بدید.

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون  2

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون  3

موفق باشید

سوالی بود در خدمتم


برچسب‌ها: گل با کریستال قاشقی, گل لاله واژگون  
 
 
********************************************************************* 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393ساعت 13:10  توسط سیّد احمد موسوی  | 

گل سنبل مدل 2

وسایل لازم:

1-    کریستال چیپسی کوچک 80 گرم

2-     سیم روکش دار شماره 3 و سیم مسوار

3-    نوار گاترین سبز و سفيد و برگ آماده

 

چگونگی ساخت:

1 ساخت دسته 4 تایی:
طبق شکلهای 1 تا 5   دو عدد کریستال را در یک جهت وارد سیم کرده سیم را به طول حدود 15 سانت می بریم، دوباره سیم را از هردو کریستال رد می کنیم و محکم می کشیم و یک تاب به هردو سیم مي دهيم.
 طبق شکل های 6 تا 8 ،یکی از سیم ها را از وسط دو کریستال عبور می دهیم و دوباره محکم می کشیم و همراه  سیم دیگر 2 دور تاب میدهیم.
طبق شکل های 9 تا 12  به سیم بلندتر دو کریستال دیگر وارد می کنیم و همان مراحل بالا را برای این دو کریستال هم تکرار کرده و در واقع گلبرگ دوم آماده می شود هردو گلبرگ را روبروی هم قرار داده و به دسته 4 تایی درست شده با دست شکل می دهیم .از این دسته 4 تایی (شکل 12)   5 تا  درست کنید.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
 
2- ساخت دسته 8 تایی:
همه مراحل بالا را انجام می دهیم با این تفاوت که از ابتدا سیم را بلند تر می گیریم. وقتی دسته 4 تایی ساخته شد طبق شکلهای 13 تا 16  به دو سیم نیم سانت تاب می دهیم (شکل 13)کار را ادامه می دهیم دوباره توضيح مي دهم : به این شکل که دوباره 2 کریستال دیگر به سیم بلندتر وارد کرده و یک بار به هم تاب می دهیم ، سیم بلند را از بین دو کریستال رد کرده محکم کشیده و سیمها را 2 بار به هم می تابانیم و دوباره 2 عدد کریستال دیگر وارد کرده و همان بافت را روی آنها اجرا می کنیم . با دست به گلبرگها شکل می دهیم تا دو تا دو تا روبروی هم باشند (شکل 16)
طبق شکلهای 18 تا 20  انتهای سیمها را به هم تاب داده و نهایتا کار ساخت دسته های 8 تایی پایان می یابد ازین دسته 8 تایی به تعداد      8 عدد  می سازیم.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
3-    ساخت دسته های 12 تایی :
طبق شکل های 21 تا 24 باز سیم را بلند تر گرفته و طبق روش های گفته شده در بالا تا دسته4 تایی و 8 تایی پیش می رویم و سیمها را نیم سانت به هم تاب داده دوباره به سیم بلند تر 2 کریستال وارد کرده و در انتها مثل قبل 4 کریستال اضافه می شود که دو به دو روبروی هم هستند.
دسته 12 تایی در شکل 25 ساخته شده ازین دسته 12 تایی    14 تا  لازم داریم .
طبق شکل 27 و28  دور سیم مسوار نوار گاترین می پیچیم که اگر سبز هم باشد اشکالی ندارد .
طبق شکل 29 از وسط سیم مسوار سیم روکش دار  را تا بالا تاب می دهیم و شروع به قرار دادن گلبرگها روی سیم می کنیم . طبق شکل 30 یک دسته 4 تایی بالا در انتهای ساقه قرار داده و با سیم روکش دار محکم می کنیم .طبق شکل های 31 و 32  دسته های 4 تایی دیگر را دور آن می چینیم و با سیم به ساقه محکم می کنیم.
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
گلهای کریستالی - گل سنبل
 
طبق شکلهای 33 تا 39  به چیدن دسته ها به ترتیب ادامه میدهیم یعنی بعد از دسته های 4 تایی دسته های 8 تایی و بعد دسته های 12 تایی را طوری که شکل کلی گل منظم و دارای تقارن باشد.
طبق شکل 40 از پایین ساقه شروع به پیچیدن نوار گاترین سبز کرده وطبق شکل های 41 و 42 در  جای مناسب از ساقه برگها را هم با نوار گاترین به ساقه وصل می کنیم. نهایتا گل سنبل ما آماده است.

گل رو بسازید و من رو دعا کنید. 

******************************************** 

 

لاله واژگون

 وسایل لازم:

1- 3تا گل لاله

2 - کریستال برگ

3- نوار گاترین قهوه ای

4- سیم شماره سه و سیم مسوار

چگونگی ساخت:

1- گلهای لاله رو که قبلا آماده کردیم اگه لازمه اینجا رو کلیک کنید. حالا باید برگها رو آماده کنید، چون برگها باید بایستند پس سیم رو دوبار باید از هر برگی عبور بدید و محکم بکشید و تاب بدید، این سلیقه خودتونه که چقدر بخواهید پر باشه می تونید دوتا انشعاب 5 تایی برگ آماده کنید(شکلهای1 تا 4)  

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون 1

2- برگها رو با نوار گاترین بالای ساقه میذارید و شروع به پیچیدن می کنید بعد گلها رو میذارید و در نهایت هم برگهای پایین گل رو  و در آخر به گلها با دست فرم و شکل میدید و در گلدان مورد نظرتون قرار بدید.

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون  2

گلهای کریستالی- گل لاله واژگون  3

موفق باشید

سوالی بود در خدمتم


برچسب‌ها: گل با کریستال قاشقی, گل لاله واژگون  
 
 
********************************************************************* 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393ساعت 13:10  توسط سیّد احمد موسوی  | 

http://yazd.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=67e5f7d6-5915-4f68-822c-5e2bdb6b3670

برای دانلود برروی آدرس فوق کلیک کنید.

 

دریافت کتاب دريافت كتاب قبل از استفاده از جزوات ذيل، از تغييرات احتمالي منبع درسي خود در سايت پيام نور سازمان مركزي مطلع شويد. سري اول: رديف عنوان كتاب يا جزوه در دست چاپ لينك دريافت حجم ۱ ادله اثبات دعوا adeleh esbat dava.pdf 822.413 KB 2 آفت ها و آسيب هاي مواد كتابخانه و آرشيو Afatha va asibhay mavade ketabkhane va arshiv.pdf 1.89MB 3 الأنشاء ۲ al Ensha 2.pdf 1.38MB 4 الأنشاء ۱ al ensha 1.pdf 2.01MB 5 آلودگي محيط زيست aloodegi mohit zist.pdf 2.4MB 6 آمار و احتمال ۲ Amar va Ehtemal 2.pdf 10.1MB 7 آمار و احتمال Amar va Ehtemal.pdf 3.28MB 8 درآمدي بر ادبيات ۱ An Introduction to Literature 1-new.zip 1.06MB 9 انگيزش و هيجان angizesh va haijan.pdf 5.57MB 10 ارزيابي طرح هاي اقتصادي arzyabiye tarhhaye eghtesadi.pdf 5.37MB 11 آشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري اسلامي ايران Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf 1.87MB 12 جزوه آشنايي با زندگي پيامبر ashenaee ba zendgi payaar.pdf 2.11MB 13 آشنايي با سازمان هاي دولتي ايران و سازمان هاي گردشگري ashnaeei ba sazmanhaye dolati iran va sazmanhay gardeshgari.pdf 1.59MB 14 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ashynaee ba farhango adabiat iran.pdf 1.11MB 15 آسيب شناسي ورزشي Asibshensi varzeshi.pdf 2.31MB 16 آوا شناسي و تجويد قرآن avashenasi ve tejvide ghoran.pdf 1.56MB 17 آيين دادرسي مدني ۳ ayeen dadrasi 3.pdf 743.928 KB 18 آيين دادرسي مدني ۱ Ayeen dadrasi madani 1.pdf 1.8v 19 آيين دادرسي مدني ۲ ayeen dadrasi madani 2.pdf 894.433 KB 20 بلاغت قرآن كريم Balaghate ghorane karime-1.pdf 1.56MB 21 اصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf 2.21MB 22 بيوشيمي هورمون ها bishimi hormonha.pdf 2.05MB 23 كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران ۱ contol keyfi.pdf 541.908 KB 24 درآمدي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي daramadi bar sytemhay etelat gogherafiaee.pdf 5.9MB 25 داوري اخلاق daveriye akhlagh.pdf 2.19MB 26 درختان و درختچه هاي ايران Derakhatan va derkhatchehay iran.pdf 5.66MB 27 اقتصاد كشاورزي Eghtesad keshavarzi.pdf 3.05MB 28 جزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي ارشد) Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf 7.5MB 29 جزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع كارشناسي) Eghtesade Sanati.pdf 1.35MB 30 الكترومغناطيس ۲ electromeghnatis 2.pdf 10.35MB 31 انقلاب از ديدگاه اسلام enghelab az didgah islam.pdf 1.18MB 32 مجموعه مقالات انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن… Enghelabe islamie Iran.pdf 1.86MB 33 زبان تخصصي اقتصاد و مديريت Englisg for students of economics.pdf 555.616 KB 34 زبان تخصصي رشته روان شناسي ۲ english in psychology 2.pdf 418.861 KB 35 زبان تخصصي رشته روان شناسي ۱ english in psychology1.pdf 626.514 KB 36 فلسفه فقه falsafeh feghh.pdf 1.09MB 37 فن ترجمه (عربي-فارسي) Fane trajome.pdf 3.38MB 38 جزوه فرهنگ و تمدن مسلمانان Farhang va tamadone mosalmanan.pdf 1.72MB 39 فقه ۱ fegh1.pdf 2.12MB 40 فقه ۲ fegh2.pdf 1.33MB 41 فقه ۳ fegh3.pdf 1.24MB 42 فقه ۴ fegh4.pdf 2.22MB 43 فقه ۵ fegh5.pdf 1.84MB 44 فقه ۶ fegh6.pdf 2.8MB 45 فقه تطبيقي ۲ feghhe tatbighi.pdf 3.19MB 46 جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۲ (رشته جغرافياي طبيعي) Geo Ensani 2.pdf 7.91MB 47 جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۱ (رشته جغرافياي طبيعي) Geo Ensani1.pdf 8.33MB 48 geography and urban planning geography and urban planning.pdf 731.709 KB 49 گرده شناسي gerdeh shenasi.pdf 3.53MB 50 قرائت و درك متون تفسيري Gharaat va darke motone tafsiri.pdf 2.21MB 51 جزوه درس جبر ۳ (قضيه هاي سيلو) ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf 645.635 KB 52 گياهيان دارويي giahan darooe.pdf 2.02MB 53 گياهان آبزي giyahan abzi.pdf 3.32MB 54 گونه شناسي جنبش هاي اسلامي معاصر Goneh shenasie Jonbeshhaye measer ,,.pdf 4.23MB 55 دستور نگارش ۲ grammar and writing (II) .zip 25.9MB 56 هالوفيتها halofitha.pdf 7.06MB 57 حكمت و هنر اسلامي HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdf 796.656 KB 58 هندسه مناظر و مرايا Hendeshe manzer.pdf 4.33MB 59 حقوق سازمان هاي بين المللي hoghogh sazmanhay binolmellali.pdf 3.06MB 60 حقوق اساسي ۲ hoghoogh asasi 2.pdf 1.41MB 61 حقوق بين الملل خصوص ۱ hoghooghe binolmelal khososi 1.pdf 1.26MB 62 هنر در دنياي كودكان honar dar donyae kodakan.pdf 7.08MB 63 جزوه جامعه شناسي تاريخ jameh shenasi tarikhi.pdf 2.63MB 64 جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye eslami.pdf 2.04MB 65 جزوه درس علم و آموزش در جهان تشيع jozve dars elm va amozesh da jahan tashayo.pdf 4.12MB 66 جزوه درس قرائت و درك متون تفسيري jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf 1.91MB 67 جزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf 2.41MB 68 جزوه درس نقد متون تاريخي jozve dars naghd moton trikhi.pdf 3.23MB 69 جزوه درس روش شناسي تاريخ jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23MB 70 جزوه درس روش شناسي تاريخ jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23MB 71 جزوه تاريخ اجتماعي شيعه jozve tarikh egtemai shiei.pdf 1.39MB 72 جزوه اخلاق خانواده jozveh akhlagh khanevadeh.pdf 3.49MB 73 جزوه عربي انشا (۳) د.ديزيره سقال Jozveh arabi ensha 3.pdf 3.22MB 74 جزوه درس سازماندهي مواد (رشته كتابداري) jozveh dars sazmandehi mavad (4).pdf 3.71MB 75 جزوه تاريخ اسلام در شبه قاره هند jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh hend.pdf 1.58MB 76 جزوه تاريخ علوم در اسلام ۳ jozveh ders tarikh ulom der eslam 3.pdf 1.62MB 77 جزوه دين و اخلاق jozveh din ve akhlagh.pdf 1.93MB 78 جزوه كلام جديد jozveh kalam jadid.pdf 5.61MB 79 جزوه متون ديني به زبان خارجي ۳ jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf 2.8MB 80 جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بليت jozveh parvaz va tejarat.pdf 4.87MB 81 جزوه تاريخ فلسفه اسلامي ۲ jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf 1.09MB 82 جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۱ jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf 1.05MB 83 جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۲ jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf 1.57MB 84 جزوه تاريخ علوم در اسلام jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf 2.43MB 85 جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf 5.57MB 86 جزوه زبان اخلاق jozveh zeban ,akhlagh,.pdf 1.04MB 87 جزوه زبان اخلاق در فلسفه jozveh zeban.pdf 2.16MB 88 كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي در جغرافيا karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafia.pdf 32.69MB 89 كاربرد عكس هاي هوايي و ماهوارهاي در جغرافيا karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafiaa.pdf 6.38MB 90 روش تحقيق رايانه اي Karborde narmafzare rayanee.pdf 2.51MB 91 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ديني قرآن و عربي Karborde narmafzare rayanee.pdf 2.6MB 92 خاك شناسي عمومي khakshenasi omoomi.pdf 4.65MB 93 جبر خطي Linear Algebra.pdf 3.38MB 94 معاد در نهج البلاغه Maad dar nahjolbalagheh.pdf 4.11MB 95 مباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت گياهي mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdf 4.99MB 96 مباني علم سياست Mabani elm siasat.pdf 1.38MB 97 مباني حسابداري واحدهاي كشاورزي mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf 1.28MB 98 مباني حسابداري واحدهاي كشاورزي mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf 1.33MB 99 مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران ۱ mabani khoshenvisi.pdf 1.15MB 100 مباني نظري معماري Mabani nazari memari.pdf 5MB 101 مباني مديريت صنعتي Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf 1.26MB 102 جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت ۲ (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ) Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf 1.84MB 103 مسائل خاورميانه (رشته علوم سياسي) masael khavaremianeh.pdf 1.2MB 104 مقامات حريري mghamat alheriri.pdf 390.009 KB 105 مديريت رفتار سازماني Modiryat raftar sazmani.pdf 7.23MB 106 مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات Modiryat va kontrle perojehay fanavari etelaat.pdf 5.39MB 107 مديريت و توليد صنعتي MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf 7.99MB 108 مفردات قرآن Mofradare qoran.pdf 1.26MB 109 مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط كار mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf 3.9MB 110 متون ديني به زبان خارجي ۱ moton dini be zeban kharegi 1.pdf 2.44MB 111 متون ديني به زبان خارجي ۲ moton dini be zeban kharegi 2.pdf 2.47MB 112 جزوه متون عرفاني به زبان خارجي ۲ moton erfani be zeban kharegi 2.pdf 2.06MB 113 متون عرفاني به زبان خارجي ۱ moton erfani be zeban kharegi1.pdf 1.62MB 114 متون ادبي در راستاي نهج البلاغه Motone adabi dar rastaye nahjolbalagheh.pdf 703.26 KB 115 متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي) Motoon bargozideh nasr adabi.pdf 3.05MB 116 متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdf 709.438 KB 117 متون نظم و نثر معاصر ۲ Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf 2.92MB 118 متون تخصصي جغرافيا motoon takhasosi geoghrafia.pdf 1.51MB 119 نبوت و امامت Nabovat va emamat.pdf 7.14MB 120 نقشه راه مديريت پروژه naghshye rah modiryat proje .pdf 3.93MB 121 نحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج البلاغه) Nahve karbordi-1.pdf 3.31MB 122 نحو كاربردي ۲ Nahve karbordi-2.pdf 1.67MB 123 نمايش در ايران NAMAYESH DAR IRAN.pdf 622.617 KB 124 جزوه نمايش نامه نويسي به زبان ساده namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf 2.68MB 125 جزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد Narmafzar metre baravoord – mohandesi poroje.pdf 2.92MB 126 نوسازي و دگرگوني سياسي nosazi va degargooni siasi.pdf 1.24MB 127 نوسازي و دگرگوني سياسي nosazi va degargooni siasi.pdf 1.24MB 128 نصوص من الادب الاندلسي noso men aladabe andolosi.pdf 1.18MB 129 نصوص من النظم و النثر في عصر العباسي ۱ nosos menalnazme va nasr fi asre abbasi 1.pdf 1.23MB 130 نصوص من النظم و النثر في عصر العباسي ۲ Nosos menalnazme vanasr fi asre abbasi 2.pdf 1.21MB 131 نصوص من النظم و انثر من السقوط بغداد الي العصر الحديث nosos.pdf 457.215 KB 132 علوم نهج البلاغه ۲ Olom nahjolbalagheh-2.pdf 5.2MB 133 تاريخ فقه و فقها padidari va paydari.pdf 891.39 KB 134 پارچه شناسي ۲ parcheshenasi 2.pdf 795.465 KB 135 فيزيك جديد ۱ Phizic jadid 1.pdf 10.78MB 136 فيزيك پايه ۳ Phizic Pyaeh 3.pdf 10.64MB 137 فيزيك لايه هاي نازك phizike layehaye nazok.pdf 4.3MB 138 رابطه دام و مرتع rabeteh dam va marta.pdf 674.719 KB 139 جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط به درس آموزش رياضي) Rahnamy barsi kotob darsi.pdf 1.78MB 140 روان شناسي راهنمايي و مشاوره ravanshenasi rahnamaei va moshavere.pdf 1.49MB 141 روش استفاده از متون علمي شيمي ravesh estefade az motoon elmi shimi.pdf 4.88MB 142 روش تحقيق در علوم ravesh tahgig dar olom.pdf 17.11MB 143 روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf 9.04MB 144 شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۱ shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf 598.996 KB 145 شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۲ shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf 293.423 KB 146 شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۳ shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf 310.241 KB 147 شناخت و فلسفه جغرافيا Shenakht va Fasafeh Geoghrafia.pdf 1.71MB 148 شيمي و تكنولوژي رنگ SHIMI VA TECNOLOGY RANG.pdf 1.96MB 149 شيمي و تكنولوژي چرم shimi va teknology CHARM.pdf 3.34MB 150 شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf 2.81MB 151 سياست كشاورزي Siastae keshvarzi.pdf 1.5MB 152 سير تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ايران sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf 1.27MB 153 Synoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf 4.11MB 154 تفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf 8.89MB 155 تفسير ترتيبي قران كريم ۱ (مقطع كارشناسي و جبراني ارشد) tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf 924.841 KB 156 تفسير ترتيبي قرآن كريم ۲ Tafsire tartibi qoran karim-2.pdf 1.38MB 157 تفسير ترتيبي قرآن كريم Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf 1.5MB 158 جزوه تهذيب القراء Tahzib.pdf 8.97MB 159 تنوع زيستي Tanavoe zisti.pdf 1.3MB 160 طرح ريزي واحدهاي صنعتي tarh rizi vahedhaye sanati .pdf 6.7MB 161 جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه كتابداري و اطلاع رساني) Tarikh adabiat jahan.pdf 6.58MB 162 تاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري) Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf 5.36MB 163 تاريخ علم فيزيك tarikh elm fizik.pdf 6.86MB 164 جزوه تاريخ اسلام در مصر و شام Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf 1.72MB 165 تاريخ پارچه و لباس ۱ tarikh parche va lebas 1.pdf 4.54MB 166 تاريخ الادب العربي في الاندلس tarikhe adabol arabi fi andelos.pdf 1.16MB 167 تاريخ كلام و فلسفه اسلامي Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf 2.69MB 168 تأثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdf 1.2MB 169 تئوري هاي انقلاب Teoryhay enghelab.pdf 1.2MB 170 توحيد در نهج البلاغه Toohid dar nahjolbalagheh.pdf 3.3MB 171 توسعه پايدار روستايي Tose paydar rostaee.pdf 963.717 KB 172 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي toseh eghtesadi va barname rizi.pdf 2.2MB 173 توسعه پايدار شهري toseh paydar SHAHRI.pdf 1.23MB 174 تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت جهانگردي) tour va honar tourgardani.pdf 1.55MB 175 وضعيت كنوني جهان اسلام ۱ vaze kononi jahane eslame-1.pdf 3MB 176 وضع كنوني جهان اسلام ۱ veze kononi jehan eslam 1.pdf 3MB 177 وضع كنوني جهان اسلام ۲ veze kononi jehan eslam 2.pdf 2.7MB 178 كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران ۲ wood metal.pdf 1.46MB 179 زبان ارشد (نهج البلاغه) Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf 1.35 v 180 زبان تخصصي ۲ رشته تاريخ ZAban takhasosi 2 reshteh tarikh.pdf 154.924 KB 181 زبان تخصصي ارشد هنر ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf 217.885 KB 182 زبان تخصصي ۲ (رشته ادبيات عرب) zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf 509.843 KB 183 زبان تخصصي زمين شناسي zaban takhasosi zamin shenasi.pdf 4.4MB 184 زبان ارشد (علوم و قرآن) Zaban-olom qhoran.pdf 929.737 KB 185 زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت اول) zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf 11.13MB 186 زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت دوم) zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf 9.91MB 187 زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت اول) zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf 10.43MB 188 زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت دوم) zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf 10.5MB سري دوم: اديان ايران پيش از اسلام ۱ adyan jehane bastan 3.pdf 3.31 MB جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان agaliathay mosalman dar jahan.pdf 2.58 MB المدخل الي علوم نهج البلاغه Almadkhal.pdf 5.27 MB عمليات كشاورزي AMALEYATE KESHAVARZI NAHA.pdf 3.29 MB روش تدريس و تحليل محتوي كتب قران دوره راهنمايي (۲) amozesh Ghoran sale 2 rahnemaei.pdf 2.58 MB روش تدريس و تحليل محتوي كتب قران دوره راهنمايي (۳) amozeshe Ghoran sale 3 rahnemaei.pdf 2.52 MB درآمدي بر ادبيات ۱ An Introduction to Literature 1-new.zip 1.06 MB انگيزش و هيجان angizesh va haijan.pdf 5.57 MB آشنايي بافقه Ashenaee ba fegh.pdf 2.08 MB آشنايي با معماري معاصر ashenaee ba memari moaser.pdf 10.46 MB آشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري اسلامي ايران Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf 1.87 MB جزوه آشنايي با زندگي پيامبر ashenaee ba zendgi payambar.pdf 2.11 MB آشنايي با نسخه هاي خطي و آثار كمياب (كتابداري) Ashenaei ba Nskhehhaye khatti.pdf 3.4 MB آشنايي با معماري جهان (رشته مهندسي معماري و مرمت بناهاي تاريخي) ashenaei-ba-memarie-jahan.pdf 19.81 MB آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ashynaee ba farhango adabiat iran.pdf 1.11 MB آسيب شناسي ورزشي Asibshensi varzeshi.pdf 2.31 MB آوا شناسي و تجويد قرآن avashenasi ve tejvide ghoran.pdf 1.56 MB آيين دادرسي مدني ۳ ayeen dadrasi 3.pdf 743.928 KB آيين دادرسي مدني ۲ ayeen dadrasi madani 2.pdf 894.433 KB آزمايشگاه مدار منطقي (مهندسي سخت افزار، نرم‌افزار، برق) az-manteghi.pdf 5.29 MB Az-memaari-.pdf 3.99 MB آزمايشگاه معماري كامپيوتر (مهندسي سخت‌افزار،‌نرم‌افزار،برق ) Balaghate ghorane karime-1.pdf 1.56 MB بلاغت قرآن كريم اصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf 2.21 MB برنامه ريزي مشاركتي barnamerizi mosharekati.pdf 1.41 MB برنامه ريزي شهرهاي جديد (ارشد جغرافياي شهري) Barnamerizi Shahrhaye Jadid.pdf 1.42 MB بايوزوناسيون و مدل هاي بايواستراتيگرافي Biozonation.pdf 3.82 MB بيوشيمي هورمون ها bishimi hormonha.pdf 2.05 MB بيوشيمي كروماتين (كارشناسي ارشد زيست شناسي) Chromatin.pdf 8.52 MB كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران ۱ contol keyfi.pdf 541.908 KB كنترل متابوليسم control metbolism.pdf 6.54 MB اخلاق جهاني daveriye akhlagh.pdf 2.19 MB ديرينه شناسي روزنبران (فرامينيفرها) dirne shenasi.pdf 17.42 MB جزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي ارشد) Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf 7.5 MB جزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع كارشناسي) Eghtesade Sanati.pdf 1.35 MB مجموعه مقالات انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن… Enghelabe islamie Iran.pdf 1.86 MB زبان تخصصي رشته الهيات ۱ (مشترك) English for Students of Theology (1).pdf 832.083 KB زبان تخصصي رشته الهيات ۲ (مشترك) English for Students of Theology (2).pdf 1.06 MB English in Library and Information Science3 English in Library and Information Science3.pdf 520.496 KB انسان، طبيعت، معماري ensan tabiat memari.pdf 12.23 MB فلسفه فقه falsafeh feghh.pdf 1.09 MB فن ترجمه (عربي-فارسي) Fane trajome.pdf 3.38 MB فقه تطبيقي ۲ feghhe tatbighi.pdf 3.19 MB فيزيولوژي انسان fisiology ensani.pdf 6.55 MB فنون پيش بيني دربرنامه ريزي شهري و منطقه اي foonone pishbini der bernameh rizie shehri ve menteghehei.pdf 6.92 MB سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) G I S.pdf 4.78 MB جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۲ (رشته جغرافياي طبيعي) Geo Ensani 2.pdf 7.91 MB جزوه درس جغرافياي انساني ايران ۱ (رشته جغرافياي طبيعي) Geo Ensani1.pdf 8.33 MB geography and urban planning geography and urban planning.pdf 731.709 KB جغرافياي اجتماعي شهرها اكولوژي اجتماعي شهر Geography Ejtamaei Shahrha Ecology Ejtemaei Shahr.pdf 6.64 MB جغرافياي طبيعي شهر (درس هيدرولوژي شهري) Geography Tabiei Shahr (Hidrology & Seil khizi Shahr).pdf 4.59 MB ‍‍ژئوتوريسم geotourism.pdf 12.37 MB جزوه درس جبر ۳ (قضيه هاي سيلو) ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf 645.635 KB گياهان آبزي giyahan abzi.pdf 3.32 MB گونه شناسي جنبش هاي اسلامي معاصر Goneh shenasie Jonbeshhaye measer ,,.pdf 4.23 MB حشره شناسي و دفع آفات hashare shenasi va dafe afat.pdf 1.14 MB حفاظت آب و خاك تكميلي hefazat ab va khak takmili.pdf 3.83 MB حكمت و هنر اسلامي HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdf 796.656 KB هندسه كاربردي hendese karbordi.rar 19.11 MB هندسه مناظر و مرايا hendese manazer va maraya.pdf 13.16 MB هندسه مناظر و مرايا Hendeshe manzer.pdf 4.33 MB حقوق سازمان هاي بين المللي hoghogh sazmanhay binolmellali.pdf 3.06 MB هنر در دنياي كودكان honar dar donyae kodakan.pdf 7.08 MB جزوه جامعه شناسي تاريخ jameh shenasi tarikhi.pdf 2.63 MB جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه jameshnasi oghat ferghat va motale.pdf 2.23 MB تاريخ الادب العربي من سقوط بغداد الي العصر المعاصر javan.pdf 738.269 KB جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye eslami.pdf 2.04 MB جزوه درس علم و آموزش در جهان تشيع jozve dars elm va amozesh dar jahan tashayo .pdf 1.82 MB جزوه درس قرائت و درك متون تفسيري jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf 1.91 MB جزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf 2.41 MB جزوه درس نقد متون تاريخي jozve dars naghd moton trikhi.pdf 3.23 MB جزوه درس روش شناسي تاريخ jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23 MB جزوه درس تاريخ اجنماعي شيعه jozve dars tarikh egtemai shiei .pdf 1.25 MB جزوه اخلاق خانواده jozveh akhlagh khanevadeh.pdf 3.49 MB جزوه عربي انشا (۳) د.ديزيره سقال Jozveh arabi ensha 3.pdf 3.22 MB جزوه تاريخ اسلام در شبه قاره هند jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh hend.pdf 1.58 MB جزوه تاريخ علوم در اسلام ۳ jozveh ders tarikh ulom der eslam 3.pdf 1.62 MB جزوه دين و اخلاق jozveh din ve akhlagh.pdf 1.93 MB جزوه كلام جديد jozveh kalam jadid.pdf 5.61 MB جزوه متون ديني به زبان خارجي ۳ jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf 2.8 MB جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بليت jozveh parvaz va tejarat.pdf 4.87 MB جزوه تاريخ فلسفه اسلامي ۲ jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf 1.09 MB جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۱ jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf 1.05 MB جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي ۲ jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf 1.57 MB جزوه تاريخ علوم در اسلام jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf 2.43 MB جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf 5.57 MB جزوه زبان اخلاق jozveh zeban ,akhlagh,.pdf 1.04 MB جزوه زبان اخلاق در فلسفه jozveh zeban.pdf 2.16 MB كارگاه عمومي ۲ karakgah omoomi 2.pdf 3.56 MB كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي (كارشناسي ارشد اقليم شناسي) Karborde Amar va Ehtemalat dar EghlimShenasi.pdf 18.67 MB كامپيوتر در جغرافيا Karborde Camputer dar Geography.pdf 19.02 MB روش تحقيق رايانه اي Karborde narmafzare rayanee.pdf 2.51 MB كارگاه عمومي ۱ kargah omoomi 1.pdf 4.36 MB هيدرولوژي كارست karstbook(4-6-1390).pdf 3.43 MB جزوه كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه ملي ketabkhanehay daneshgahi va tose elmi.pdf 22.66 MB كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي ketabkhanehy omoomi va tose farhangi.pdf 583.031 KB جزوه درس كتابخانه هاي تخصصي و توسعه اهداف سازماني (كتابداري) Ktabkhanehhaye Tekhssossi.pdf 3.05 MB معاد در نهج البلاغه Maad dar nahjolbalagheh.pdf 4.11 MB مباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت گياهي mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdf 4.99 MB مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران ۱ mabani khoshenvisi.pdf 1.15 MB مباني علوم رياضي (رشته رياضيات و كاربردها) mabani oloom riazi.pdf 5.38 MB مباني مديريت صنعتي Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf 1.26 MB جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت ۲ (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ) Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf 1.84 MB مكتب هاي ادبي Maktabhay adabi.pdf 463.443 KB مصالح ساختمان masaleh sakhtemani.pdf 9.62 MB مكانيك سيالات و هيدروليك mekanik sayalat va hidrolik.pdf 10.79 MB مقامات حريري mghamat alheriri.pdf 390.009 KB مديريت شهري (رشته جغرافيا) modiriyate shahri.pdf 1.81 MB مديريت رفتار سازماني Modiryat raftar sazmani.pdf 7.23 MB مديريت و توليد صنعتي MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf 7.99 MB مفردات قرآن كريم (۱) Mofradare qoran.pdf 1.26 MB مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط كار mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf 3.9 MB متون ديني به زبان خارجي ۱ moton dini be zeban kharegi 1.pdf 2.44 MB متون ديني به زبان خارجي ۲ moton dini be zeban kharegi 2.pdf 2.47 MB جزوه متون عرفاني به زبان خارجي ۲ moton erfani be zeban kharegi 2.pdf 2.06 MB متون عرفاني به زبان خارجي ۱ moton erfani be zeban kharegi1.pdf 1.62 MB متون ادبي در راستاي نهج البلاغه Motone adabi.pdf 1.45 MB متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي) Motoon bargozideh nasr adabi.pdf 3.05 MB متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdf 709.438 KB موتورهاي احتراقي motor haye ehteraghi.pdf 9.62 MB مسائل كلامي جديد ۱ (كارشناسي فلسفه و كلام اسلامي) msael klamie jedid (1).pdf 3.66 MB نبوت و امامت Nabovat va emamat.pdf 7.14 MB رسم فني و نقشه كشي (رشته هاي كشاورزي) Naghshekeshi.keshavarzi.pdf 16.27 MB نقشه راه مديريت پروژه naghshye rah modiryat proje .pdf 3.93 MB نحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج البلاغه) Nahve karbordi-1.pdf 3.31 MB نحو كاربردي ۲ Nahve karbordi-2.pdf 1.67 MB نمايش در ايران NAMAYESH DAR IRAN.pdf 622.617 KB جزوه نمايش نامه نويسي به زبان ساده namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf 2.68 MB جزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد Narmafzar metre baravoord – mohandesi poroje.pdf 2.92 MB آشنايي با نرم‌افزارهاي مفيد رياضي(رياضيات كاربردي و آمار) narmafzar.pdf 3.27 MB قوانين مديريت منابع طبيعي natural law.pdf 3.4 MB نظريه‌ها و روش‌هاي طراحي (كارشناسي ارشد مهندسي معماري) nazarieha-va-raveshhaye-tarrahi.pdf 24.37 MB نصوص من النظم و النثر من السقوط بغداد الي العصر المعاصر nosos.pdf 457.215 KB علوم نهج البلاغه ۲ Olom nahjolbalagheh-2.pdf 5.2 MB اصول برنامه ريزي منطقه اي osule barnamerizi mantaghehi.pdf 5.2 MB تاريخ فقه و فقها padidari va paydari.pdf 891.39 KB پارچه شناسي ۲ parcheshenasi 2.pdf 795.465 KB اكو فيزيولوژي گياهي plant Ecophyziology.pdf 4.9 MB پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك Proteinha va asidhay neoklik.pdf 7.14 MB رابطه دام و مرتع rabeteh dam va marta.pdf 674.719 KB رابطه دام و مرتع Rahnamay electromeghnatis 2.pdf 2.87 MB راهنماي الكترومغناطيس ۲ راهنماي حل مسائل الكترو مغناطيس ۱ Rahnamay hale masael electromeghantis 1.pdf 4.84 MB جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط به درس آموزش رياضي) Rahnamy barsi kotob darsi.pdf 1.78 MB مقدمه اي بر روابط عمومي (رشته كتابداري) ravabet.pdf 981.117 KB روان شناسي جنايي ravanshenasi jenaee.pdf 5.24 MB روانشناسي مديريت ravanshenasi modiryat.pdf 1.2 MB روش تحقيق در علوم ravesh tahgig dar olom.pdf 17.11 MB روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك Raveshay bioshimi va biphizic.pdf 6.16 MB روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf 9.04 MB رمان ۱ Romaan 1.pdf 5.99 MB روستا ۱ (مهندسي معماري) rusta1.rar 8.3 MB روستا ۲ (مهندسي معماري) rusta2.rar 3.89 MB ساختمان ۱ (رشته مهندسي معماري) sakhteman1.pdf 15.51 MB سازماندهي رايانه اي منابع sazmandehi rayanehi manbe.pdf 3.77 MB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۱ shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf 598.996 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۲ shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf 293.423 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ۳ shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf 310.241 KB شيمي و تكنولوژي رنگ Shimi va teknology rang.pdf 1.61 MB شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf 2.81 MB سير تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ايران sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf 1.27 MB Synoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf 4.11 MB تفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf 8.89 MB تفسير ترتيبي قران كريم ۱ (مقطع كارشناسي و جبراني ارشد) tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf 924.841 KB تفسير ترتيبي قرآن كريم Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf 1.5 MB تفسير ترتيبي ۲(علوم قرآن وحديث) Tafsire tartibi2.pdf 5.48 MB تحليل رفتار سازماني (رويكرد انتقادي) (تجديد نظرشده ۱۳۹۰) tahlil raftar sazmani.pdf 7.52 MB تحليل فضاهاي شهري (مهندسي معماري) tahlile-fazahaye-shahri.pdf 6.87 MB جزوه تهذيب القراء Tahzib.pdf 8.97 MB تنوع زيستي Tanavoe zisti.pdf 1.3 MB طراحي باغ و پارك Tarahi baghe va park.pdf 19.24 MB طرح ريزي واحدهاي صنعتي tarh rizi vahedhaye sanati .pdf 6.7 MB جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه كتابداري و اطلاع رساني) Tarikh adabiat jahan.pdf 6.58 MB تاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري) Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf 5.36 MB جزوه تاريخ اسلام در مصر و شام Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf 1.72 MB تاريخ پارچه و لباس ۱ tarikh parche va lebas 1.pdf 4.54 MB تاريخ علوم (كتابداري) Tarikh ulom.pdf 8.36 MB تاريخ فلسفه اسلامي ۲ اديان و عرفان Tarikhe falsafeh eslami-2.pdf 2.37 MB تاريخ كلام و فلسفه اسلامي Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf 2.69 MB ترجمه ادبي ۱ Tarjome adabi 1.pdf 1.12 MB ترجمه ادبي ۲ Tarjome adabi 2.pdf 671.147 KB تأثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdf 1.2 MB اصول ترموديناميك termodinamik .pdf 3.68 MB توحيد در نهج البلاغه Toohid dar nahjolbalagheh.pdf 3.3 MB توسعه اقتصادي بامباني اسلامي (كارشناسي ارشد اقتصاداسلامي) Tose eghtesadi ba mabani islami.pdf 19.72 MB تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت جهانگردي) tour va honar tourgardani.pdf 1.55 MB وضع كنوني جهان اسلام ۱ veze kononi jehan eslam 1.pdf 3 MB وضع كنوني جهان اسلام ۲ veze kononi jehan eslam 2.pdf 2.7 MB علف هاي هرز و كنترل آنها WEED nahaee.pdf 4.26 MB كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران ۲ wood metal.pdf 1.46 MB زبان ارشد (نهج البلاغه) Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf 1.35 MB زبان تخصصي ارشد هنر ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf 217.885 KB زبان تخصصي ۲ (رشته ادبيات عرب) zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf 509.843 KB زبان تخصصي ۳ رشته فلسفه و كلام zaban takhsosi 3 fasfaeh va kalam.pdf 4.4 MB زبان خارجي ( كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث ) Zabane olom qoran.pdf 1.19 MB زمين شناسي اقتصادي zaminshenasi eghtesadi.pdf 13.17 MB زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت اول) zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf 11.13 MB زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت دوم) zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf 9.91 MB زمين شناسي ساختاري zaminshenasi sakhtari.pdf 12.19 MB زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت اول) zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf 10.43 MB زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت دوم) zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf 10.5 MB جزوه درس زبان شناسي كاربردي(كتابداري) Zebanshenasie Karbordi.pdf بيشتر خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران | مهمان (portalguest) -------------------------------------------------------------------------------- Powered By Sigma ITID.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 11:29  توسط سیّد احمد موسوی  | 

نجف اشرف مرقد مطهر امام علي (ع)
محل غسل امام علي (ع) چاه منزل علی (ع)
نمايي از مسجد كوفه

مسجد كوفه
مسجد كوفه تقريبا در پونزده كيلومتري نجف واقع شده و يكي از بزرگترين مساجد اسلام ميباشد.
اين مسجد اينقدر مقام ومنزلت داره كه ميگويند اكثر انبياء در اين مسجد نماز خوندن و قبر مسلم بن عقيل فرستاده امام حسين(ع) و مختار ثقفي دراين  مسجد واقع شده است.اين مسجد محل خلافت اميرالمومنين هم بوده
دراين مسجد چندتا در وجو دارد. يكي از اين درها به باب الثعبان يعني در اژدها معروفه ميگويند زمان حضرت علي(ع) كه حضرت روي منبر نشسته بودن و براي اصحاب سخنراني ميكردن اژدهايي از در وارد شد اصحاب شمشير كشيدن كه اونو بكشند كه حضرت اجازه نداد اون اژدها تا پاي منبر اومد و در گوش حضرت سوالي پرسيد و جواب گرفت و از همون در هم خارج شد بعد اصحاب پرسيدن اين موجود چي بود كه حضرت فرمودند رئيس يكي از قبايل اجنه بود كه اومد سوالي پرسيد و رفت اين معجزه و كرامت حضرت باعث شد كه اسم اون درو باب الثعبان بذارند
بعد از حضرت يه عده تلاش كردند كه اين معجزه رو از خاطره مردم پاك كنن و براي چند وقت فيلي رو در نزديكي اون در بستند كه اون در به باب الفيل معروف بشه اما بعد از بازسازي با تلاش بعثه مقام معظم رهبري اسم واقعي رو اون در گذاشته شد.
اين مسجد هم مثل مسجد سهله مقامهاي زيادي دارد
كشتي نوح در اين مسجد فرود امده است  محل ضربت خوردن حضرت علي(ع) اينجاست
اين مسجد بر خلاف مسجد سهله،بازسازي شدست و بسيار با صفا كف اين مسجدو سنگهاي سفيدي كار گذاشتن كه تو گرماي ظهر هم خنكه.
اين مسجد دوتا محراب داره يكي محراب نماز شب اميرالمومنينه و يكي محراب اصلي و محل ضربت خوردن حضرت كه جلوي اونو ضريح مانند كردند و به دو قسمت تقسيمش كردند كه محل زيارت زنان و مردان مسلمان شده و ديگه نماز تو اون محراب خونده نميشه
اعمال در مسجد كوفه
مقام حضرت امام زین العابدین (ع) ستون سوم
دعا در هنگام ورود به مسجد کوفه * باب الثعبان
مقام حضرت ابراهیم (ع) ستون چهارم 4رکعت نماز و دعا
مقام حضرت خضر(ع) 2رکعت نماز
دکه القضاء حضرت علی(ع) 2رکعت نماز
مقام بیت الطشت
مقام حضرت محمد(ص) دکة المعراج 2رکعت نماز و دعا
شاخص * محل اوقات نماز ظهر و عصر
محل به گل نشستن کشتی حضرت نوح (ع) محل سفینه نوح
تنور طان * تنور حضرت نوح(ع)
مقام حضرت آدم (ع) ستون هفتم 4رکعت نماز و دعا
مقام حضرت جبرئیل (ع) ستون پنجم2 رکعت نماز ودعا
مقام حضرت امام صادق (ع) 2رکعت و دعا
مقام حضرت نوح النبی (ع) باب الفرج 4رکعت نماز و دعا
دو رکعت نماز تحیت مسجد کوفه و دعا
محراب حضرت علی (ع) محل ضربت خوردن2رکعت نماز
منبر موعظه امام علی(ع)
محل نماز شب خواندن و مناجات امام علی (ع) محراب نافله
 

مقام حضرت ابراهيم(ع)

مقام اما صادق (ع)

مقام توبه حضرت آدم (ع)

مقام امام سجاد (ع)

مقام جبرييل (ع)

مقام حضرت خضر (ع)

مقام دكه القضا

مقام معراج - سنگ شاخص


نمايي از محراب مسجد كوفه محراب محل ضربت خوردن حضرت امير (ع)

سمت چپ قبله مزار مسلم و مختاره وقتي از در زيارتگاه وارد ميشي روبه روت ضريح مسلمه و سمت راستش با كمي فاصله قبر مختار ثقفي...
از فضيلت  اين مساجد همين بس كه ميگن امام صادق(ع)از مدينه اين همه راه رو با چهارپاميومده تا عراق و بدون استراحت كردن وارد اين مساجد ميشده تا نمازي رو تو اين مساجد بخونه ...
مرقد مختار ثقفی
قبر مختار ثقفي

پس از شهادت مختار توسط مصعب بن الزبیر, جسد پاک او در دیوار قصر الاماره نزدیک مسجد مدفون شد , این قبر مخفی ماند تا اینکه آیة الله العظمی سید مهدی بحر العلوم در زمان خود به جستوجو وآشنایی با آثار ومحرابهای مسجد پرداخت , سید در آن زمان ترجیح داد,مسجد کوفه با خاک پاک مدفون شود چون زمین مسجد پائین تر از دیگر سرزمین های منطقه بود ودر نتیجه آبهای سطحی در آن جریان پیدا می گرد, پیرو دستور آیت الله بحر العلوم زمین مسجد کوفه که عمق آن مساوی مقام پیامبر وخانه حضرت نوح بود با خاک پاکسپرشد تا از آلودگی ها در امان نگه داشته شود در جای همان محراب ها بر روی خاک محرابهای جدید ساخته شد همانگونه که اکنون هم نمایان است. در زمان بررسی ها جستجوی آثار مسجد که از طرف سید وجمعی از علما صورت گرفت, سید قبر شریف پنهان شده ای را پیدا کرد وجایگاه آن قبر انتهای راه رو در زیر زمین وبه طرف خارج مسجد به سمت قصر الأماره بود وبر آن قبر سنگی یافتند که بر آن اسم ولقب مختار نوشته شده بود . پس از یافتن قبر, (محسن الحاج عبود شلاش ) ساختن حرم جدید وبزرگی برای مختار را بر عهده گرفت وآن را به رواق حرم حضرت مسلم از سمت جنوب ملحق کرد , وبرای قبر پنجره ای آهنین قرار داد ودرب راه رو که در حجره ای در کنج مسجد کوفه قرار داشت را مسدود کرد .
حرم مسلم بن عقيل


مسجد حنانه مقام سر امام حسين در نجف

مقام راس الحسين (ع)

مستحب‌ است‌ زیارت‌ امام‌ حسین(ع) در مسجد حنانه؛ زیرا بر اساس‌ روایتی‌ ساعت‌ها سرِ مقدس‌ امام‌ حسین(ع) در آن جا بر زمین‌ نهاده‌ شده‌ بود
مسجد سهله


مقام پيامبر خضر در مسجد سهله

مقام اما زمان (عج)در مسجد سهله


اعمال مسجد سهله

مقام امام جعفر صادق(ع) 2رکعت نماز

مقام انبیاء و صالحین عظام (ع) دو رکعت نماز و دعا

مقام حضرت ابراهیم (ع) دو رکعت نماز و دعا

مقام خضر النبی 2 رکعت نماز و دعا

مقام حضرت و منزل ادریس پیامبر 2رکعت نماز

مقام حضرت امام زین العابدین (ع) 2 رکعت

مقام صاحب الزمان (عج) و اعمال داخل مسجد
هاني بن عروه


هانی پسر عروه (نام کامل وی: هانی بن عروة بن الفضفاض بن عمران بن ابی العاص مرادی کوفی) رییس طایفه بنی مراد بود که در کوفه می زیست. هانی از صحابه علی پسر ابی طالب بود. وی فرستاده مسلم پسر عقیل، فرستاده حسین بن علی را پناه داد و او را از عبیدالله پسر زیاد مخفی نگاه می‌داشت. عبیدالله پسر زیاد که در آن زمان حاکم بصره و کوفه بود، برای عیادت هانی به خانه اش رفت. هانی مسلم پسر عقیل را به کشتن او ترغیب کرد اما مسلم نپذیرفت. ابن زیاد، معقل کوفی را برای جاسوسی به خانه هانی فرستاد. معقل کوفی محل اختفای مسلم پسر عقیل را به ابن زیاد گزارش داد و هانی دستگیر و زندانی شد. به دستور ابن زیاد، هانی را بر بام دارالاماره کوفه گردن زدند. خبر کشته شدن هانی در ذات عرق به حسین پسر علی رسید.
مرقد مطهر ميثم تمار
وی فرزند یحیی و از سرزمین «نهروان» كه منطقهای میان عراق و ایران است. بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانسته اند».1 لقب تمار را از این جهت به میثم دادهاند كه وی در كوفه خرما فروش بود.2 ابن حجر عسقلانی مینویسد: «میثم برده زنی از بنی اسد بود . علی (علیهالسّلام) او را خریداری كرد و آزاد نمود ولی او به گونه ای دیگر اسیر شد ، اسیر ولای علی و محبت و عشق او . وى شیفته آن بود که از محضر امیر مؤمنان على (ع) علم و حکمت بیاموزد. از این رو دل و جان خود را دربست در اختیار معارف علوم علوى گذاشت. حضرت (ع) نیز که او را لایق و با استعداد یافت, دانش و حکمت هاى فراوانى به وى آموخت, حتى برخى اسرار را که به هر کس نمى توان گفت و آگاهى از حوادث آینده و بلاها و فتنه هاى زمانه را در اختیار او گذاشت. از این رو میثم تمّار را (صاحب سرّ) امیر المؤمنین مى دانند. ابن حجر عقلانی و شیخ مفید و عدهای دیگر از مورخان نوشتهاند: «حضرت علی (علیهالسّلام) روزی به میثم گفت: تو بعد از من دستگیر میشوی و به دار آویخته خواهی شد. روز سوم از بینی تو خون خواهد آمد و محاسنت از آن خون خضاب خواهد شد . تو بر در خانه عمرو بن حریث، جزء آن ده نفریخواهی بود كه به دار آویخته میشوند . چوبه دار تو از همه آنها كوتاهتر است. سپس حضرت آن نخله را به وی نشان داد و فرمود: تو را بر آن به دار آویخته خواهی شد. میثم همواره كنار آن نخل میآمد و نماز میخواند و با آن نخل سخنمیگفت. و به عمرو بن حریث میگفت: من همسایه تو میشوم ، برای من همسایه خوبی باش . عمرو به او میگفت: آیا میخواهی خانه ابن مسعود یا خانه ابن حكیم را بخری و نمی دانست که منظور میثم چیست. این روایات نشاندهنده مقام معنوی میثم تمار در نزد حضرت علی میباشد به گونهای كه حضرت اخبار زندگی و آینده وی را برایش بیان میكند. در روایتی آمده است: «پس از آنكه میثم را نزد ابن زیاد آوردند، ابن زیاد به او گفت: تو باید از علی(علیهالسّلام) برائت بجویی و از او بدگویی كنی ... و الا دست و پایت را قطع میكنم و تو را به دار میآویزم میثم میگوید: من گریه كردم. ابن زیاد از علت گریه من سؤال كرد. گفتم: از قول و عمل تو گریه نمیكنم. از شكی كه آن روز از خبر مولایم بر من عارض شد گریه میكنم. ابن زیاد پرسید: مگر مولای تو چه گفته؟ سپس میثم جریان را نقل كرد، ابن زیاد گفت دست و پایت راقطع میكنم. اما زبانت را باقی میگذارم تا دروغ تو و مولایت را آشكار سازم. سپس دست و پای او را قطع كرد و او را بالاتر دار برد. او در بالای دار صدا میزد؛ ای مردم هر كسی میخواهد احادیث علی (علیهالسّلام) را بشنود جلو بیاید. مردم جمع شدند. عمرو بن حریث به عبیدالله بن زیاد گفت: میترسم او دلهای مردم كوفه را دگرگون كند و آنها بر علیه تو خروج كنند. عبیدالله دستور داد: برو زبانش را قطع كن سپس زبان او را قطع كردند و میثم به شهادت رسید».
مقام ابراهيم الغمر

آرامگاه ابراهيم الغمر: او ابراهيم فرزند حسن مُثنّي فرزند امام حسن مجتبي(عليه السلام)است، قبر او در سمت مغرب قبر ميثم تمار در محله اي به نام «حَيّ کِندَه» مي باشد. او جد سادات طباطبايي است.
ضريح ابن الحمزة (عليه السلام)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابن حمزه طوسي،معروف به عماد الدین طوسی،هم طبقه شاگردان شیخ طوسی(ره).بعضی او را هم طبقه شاگردان شیخ دانسته و بعضی دوره او را از این هم متاخرتر دانسته اندشاید در حدود نیمه دوم قرن ششم درگذشته است.اهل خراسان است .محمد بن علی بن حمزه طوسی،از اکابر فقهای امامیه در قرن ششم هجری می باشد.فقیه،متکلم جلیل القدر و واعظ ناصر شریعت مقدسه،کنیه اش ابو جعفر،شهرتش طوسی و به جهت انتساب به تالیفش،«الوسیله »،نام او را«صاحب الوسیله »نیز گفته اند و چون زندگی او معاصر با شیخ طوسی یا پس از درگذشت او بوده است،باتوجه به جنبه فقاهت،به او ابو جعفر ثانی یا ابو جعفر متاخر گفته اند.(چون کنیه شیخ طوسی نیز ابو جعفر بوده است.)او معاصر با شیخ منتجب الدین رازی است .احتمالا او در حدود 585 هجری در کربلا فوت نموده باشد و مدفنش در دروازه نجف،در محلی به نام «بستان »معروف و مزار است،البته سال دقیق رحلت او درست مشخص نیست
قبرستان وادي السلام

قبرستان وادی السلام در قسمت شمالي حرم امام علي(ع) در شهر نجف واقع است و بزرگترين قبرستان خاورميانه محسوب مي باشد. این قبرستان از جنوب به حرم مطهر امام علی(ع) و خیابان اصلی نجف- کوفه (شارع علی بن ابیطالب) از شرق به جاده نجف - کربلا ، از شمال به منطقه حی المهندسین و غرب به دریای سابق نجف محدود می گردد ، در راوايات است كه ارواح مومنين در اين قبرستان گرد هم مي آيند و هر مومني كه از دنيا برود ملكي روحش را به اينجا مي آورد و هر كس كه در اين قبرستان دفن شود عذاب قبر از او برداشته مي شود. در اين قبرستان علاوه بر قبور اهالي عراق ، قبور مردم مختلفي از ايران ، هند ، پاكستان ، لبنان و ... ديده مي شود در قبرستان وادی السلام قبور بسياري از علما و انبياء الهي وجود دارد كه مهمترین آنها به شرح ذیل می باشند:•   مرقد مطهر حضرت هود و صالح (ع) كه در ورودي قبرستان قرار دارند.•   مرقد آيت ا... سيد علي قاضي طباطبايي عارف و عالم برجسته در قسمت جنوبی وادی السلام و نزدیک مقام حضرت هود و صالح(ع)•   شهيد اول صاحب لمعه در قسمت شمالی وادی السلام.•   رئيس علي دلواري از دلیرمردان تنگستان بوشهر که در نبرد با انگلیسی ها به شهادت رسید.
مقام و چاه امام زمان (عج) در وادي السلام :
مقام امام صادق (ع) در وادي السلام

در داخل وادي السلام علاوه بر قبور انبيا و علما دو مقام وجود دارد كه مقام امام زمان (عج) و مقام امام صادق(ع) مي باشد، مشهور است كه امام صادق(ع) در اين محل به عبادت پرداخته اند و همچنين برخي از علما از جمله سيد مهدي بحرالعلوم و سيد ابوالحسن اصفهاني و... در اين محل به زيارت حضرت مهدي(عج) نائل آمده اند.

در داخل قبرستان بزرگ و قدیمی وادی السلام مقامی وجود دارد که در طول قرن ها به مقام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شهرت داشته است. این مقام در سمت غربی قبرستان واقع شده است و برای آن مقام، گنبد و بارگاهی است و دارای محرابی است که درون آن سنگ مرمری قرار دارد که زیارتنامه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر آن نقش بسته است.
در سمت راست مقام، چاهی قرار دارد که زائران و عشاق امام عجل الله تعالی فرجه الشریف از آب آن تبرک می جویند.
در طول قرون و اعصار، قبرستان وادی السلام محل راز ونیاز و خلوت اهل دل بوده است و بسیاری از فقها، علما و صلحا ساعاتی از روز را در وادی السلام به تفکر و عبادت می پرداختند؛ چنانچه در حالات مرحوم مجلسی آمده است که در ایام تشرف خود به نجف اشرف، شبها در حرم مطهر و روزها در مقام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در وادی السلام به عبادت و ریاضت مشغول بوده است.
1. این مکان محل عبور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و یارانشان به سوی کوفه می باشد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «گویی او را با چشم خود می بینم که از «وادی السلام» عبور کرده و بر فراز اسبی که سپیدی پاها و پیشانی اش می درخشد و برق می زند به سوی مسجد سهله در حرکت است و زیر لب زمزمه ای دارد و خدای را این گونه می خواند: لااِلهَ الاّ الله حَقّاً حَقّاً...».
2. این مکان محل دیدار رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم و امیرالمؤمنین علیه السلام است؛ رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «انت اخی و میعاد ما بینی و بینک وادی السلام؛ تو برادر من هستی، وعدة دیدار من و تو در وادی السلام است.»
مقبره سيد علي قاضي در وادي السلام

سید علی قاضی طباطبایی معروف به علامه قاضی (متولد ۹ اردیبهشت ۱۲۴۵ در تبریز۱۳۲۵). پدر او، آیت‌الله سید حسین قاضی از شاگردان میرزا محمد حسن شیرازی بود. علامه قاضی از شخصیت‌های کم‌نظیر معاصر عرفان و شیعه است. او همچنین استاد علامه طباطبایی و آیت الله بهجت بوده‌است.
سرانجام، آیت‌الله میرزا علی قاضی در ۱۶ بهمن ۱۳۲۵ خورشیدی (۱۴ ربیع الاول ۱۳۶۶ قمری) در سن ۸۳ سالگی وفات نمود، و در قبرستان وادی السلام، نزد پدر خود، به‌خاک سپرده شد.
مرقد پيامبران هود و صالح (ع)در وادي السلام

در وادي السلام، شهر خاموشان، مقبره حضرت هود(عليه السلام) و صالح(عليه السلام) قرار دارد. بر اين دو مقبره ابتدا به كوشش علامه بحر العلوم بقعه و بنايي از گچ و سنگ ساخته شد و در 1337 ق بناي آن توسط يكي از نيكوكاران ايراني تجديد و گنبد آن نيز كاشي كاري شد
بارگاه كميل بن زياد نخعي

کمیل بن زیاد نخعی یمانی از یاران امام علی و امام حسن(علیهما السلام) است. رجال شناسان او را به صفات «شجاع، زاهد و عابد» ستوده اند. وی از بزرگان تابعین و یکی از هشت عابد و زاهد معروف کوفه در زمان خود بود.از عبرتهای تاریخ این است که برادر او حارث بن زیاد شخصی آلوده و از یاران عبیدالله بود، کسی است که طفلان مسلم را برای گرفتن جایزه، به شهادت رساند. کمیل بن زیاد به عنوان صاحب سرّ امام علی (علیه السلام) شناخته می شود.
دعای کمیل، یادگار امام علی(علیه السلام) از دعاهای معروف و مشهور میان شیعیان است که آن را شبهای جمعه با سوز و گداز قرائت می کنند. مولای عارفان این دعا را که به دعای «حضرت خضر» نیز مشهور است، به کمیل بن زیاد نخعی آموخت. کمیل در این باره می فرماید:«با مولایم در مسجد بصره نشسته بودم، عده ای از اصحاب امام، دور او را گرفته بودند، یکی از اصحاب از امام پرسید: مراد از فرمایش خداوند که می فرماید: (فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْر حَکِیم) ، چیست؟ حضرت فرمود: مراد شب نیمه شعبان است. به آن کسی که جانم در دست اوست، بنده ای از بندگان خدا نیست مگر اینکه آنچه از نیک و بد بر او جاری می شود در شب نیمه شعبان تا آخر سال در مثل چنین شبی برای او تقسیم می گردد و هیچ بنده ای آن شب را احیا نمی دارد و دعای خضر را نمی خواند مگر این که دعای او مستجاب می شود. سپس حضرت به منزل رفت، شبانگاه به خانه مولا رفتم و در را کوبیدم، فرمود: ای کمیل، تو را چه مطلبی است؟ جواب دادم: ای امیرالمؤمنین، درباره دعای خضر آمده ام. حضرت فرمود: بنشین و چون این دعا را حفظ کردی در هر شب جمعه یا در ماهی یک بار یا سالی یک بار یا در عمرت یک بار، آن را بخوان که خدا برای تو چاره می سازد و یاری ات می کند و روزی ات می دهد و مغفرت الهی شامل تو می شود. ای کمیل، طول مدت رفاقت تو با ما واجب شد که خواهش تو را انجام دهیم. سپس فرمود بنویس: «اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْء...»
شهادت کمیل در 82 هـ . ق. در سن نود سالگی به وقوع پیوست. پس از شهات کمیل، او را در سرزمین ثویّه دفن کردند. ثویّه منطقه ای در اطراف کوفه
بود که زندان نعمان بن منذر حاکم حیره در این منطقه قرار داشت.
دوطفلان مسلم


مدفن ابراهیم و محمد فرزندان مسلم بن عقیل بن ابی طالب که به دست حارث در سنه ۶۱ ق به شهادت رسیدند . این آستانه مبارکه در غرب شهر مسیب در کنار شط فرات، در چهار فرسخی کربلا و از توابع استان کربلا، واقع شده و توسط یک راه فرعی به جاده اصلی کربلا – بغداد می پیوندد . عمارت اول : تاریخ عمارت اول این آستانه مبارکه به قرن چهارم هجری باز می گردد که توسط عضدالدوله دیلمی بنا گشت و زائرینی که قصد تشرف به آستانه حضرت سیدالشهدا (ع) در کربلا را داشتند در سر راه خود به زیارت این آستانه مشرف می گشتند . عمارت دوم : پس از فتح بغداد توسط شاه اسمائیل صفوی، آستانه تجدید بنا گشت . عمارت سوم : توسط حاج ملا محمد صالح برغانی قزوینی بین سالهای ۱۲۴۳ و ۱۲۴۶ ق انجام گرفت و صحن بزرگ و در اطراف آن حجره هایی جهت سکونت زائرین احداث شد . در وسط صحن شریف حرم آستانه واقع است که دارای دو گنبد کاشی کاری است . در اصلی آستانه به صحن بزرگ باز می شود و در مقابل در ورودی صحن، ایوان مستطیل شکل سرپوشیده ایست و در طرفین ایوان مذکور کفشداری قرار دارد . از ایوان دو در ورودی به داخل حرم مطهر که به شکل مستطیل است راه می دهد و در وسط حرم، ضریح مقدس و صندوق بر روی قبر شریف نصب است و بر روی هر قبر، یک گنبد کاشی کاری با شکوه بر پا شده است . گاهی بین اهل علم و محققین و مورخین بحث بر این بوده که آیا این محل پیکر مطهر دو طفلان حضرت مسلم را در بر دارد و یا اینکه محلی است که خون پاک آنان بر زمین ریخته است؟ شواهد و مدارک موجود دلالت بر این دارند که این آستانه مبارکه، محل دفن دو طفل مسلم بن عقیل است .
بارگاه صعصعه بن صوحان از ياران امام علي (ع) در مسجد صعصعهصعصعه فرزند صوحان فرزند حجر وکنیه اش «ابوطلحه » یا «ابوعمرو» بود و نسبتش با پانزده واسطه، به «عبدالقیس » از بزرگان قبیله «ربیعه » می رسید و از همین جهت به او«صعصعة بن صوحان عبدی » گفته اند.

مسجد صعصعة بن صوحان یکی از مساجدمهم کوفه است. محدث بزرگ، شیخ عباس قمی(ره) می نویسد:
«مسجد صعصعه از مساجد شریفه کوفه است و جماعتی امام زمان(صلوات الله علیه)را درماه رجب درآن مسجد مبارک مشاهده کرده اند.
محمدبن ابی داود رواسی می گوید: در ماه رجب، با محمد بن جعفر دهان به طرف مسجد سهله خارج شدیم. وی گفت: بیا باهم در مسجد صعصعه نماز گزاریم; چرا که آن،مسجدی مبارک است و امیرالمؤمنین علیه السلام درآن نمازگزارده. وارد مسجد شدیم. در حال نماز، مردی رادیدیم که از ناقه خود پیاده شد وآن را بست و داخل مسجد شده، نمازی طولانی به جای آورد. سپس دو دستش رابلند کرد و گفت: «اللهم یاذالمنن السابغه...»و پس از پایان دعا، سوار بر مرکب خود شد.جعفر دهان به من گفت: ببینیم او کیست؟ به طرف او رفتیم و گفتیم: تو را قسم می دهیم بگو تو چه کسی هستی؟ فرمود: شما چه گمان می کنید؟ گفتیم: گمان داریم خضرعلیه السلام باشی.گفت: من کسی هستم که خضر محتاج دیدن روی اوست. من امام زمان شما هستم.»

تاریخ نگاران، رحلت صعصعة بن صوحان رادر حدود سال 60 ه .ق، در کوفه (درایام خلافت معاویه) نگاشته اند. بنابراین باتوجه به این که او در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله خردسال بود، می توان سن وی را در زمان فوت، حدود 60 سال یا بیشتر دانست.
از فرزندان صعصعه، تنها دو نفر رامی شناسیم; صوحان ومحمد و فرزند محمدبه نام عمرو (نوه پسری صعصعه). هرسه نفر(صوحان، محمد و عمروبن محمد) از افرادناشناخته رجال هستند.
كربلا حرم امام حسين (ع)


 
بين الحرمين حدفاصل حرم امام حسين (ع)و حرم قمربني هاشم (ع)

حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع)


ميدان مشك


قبرحضرت عباس (ع) وآبهاي اطراف آن

مقام كف العباس ،محل قطع شدن دستهاي مبارك حضرت عباس (ع)


خيمه هاي خالي از امام حسين (ع) و اهل بيتش

در 200 متري جنوب غربي حرم امام حسين (ع) و در انتهاي شارع حبيب بن مظاهر و در شارع مخيم ، محلي وجود دارد كه بنا به اقوال برخي مورخان محل خيمه گاه امام حسين(ع)، اهلبيت و يارانشان بوده است ، اين محل توسط سيد علي طباطبايي در سال 1217 ه.ق پس از حمله وحشيانه وهابيون ساخته شد. در سال 1271 ه.ق توسط همسر آصف الدوله و پس از آن توسط مدحت پاشا و سپس در سال 1978 م مجددا بازسازي گرديد. پس از سقوط رژيم منحوس بعث و صدام ملعون در سال 1382 ش ( 2003 م) و آزادي عمل بيشتر شيعيان اين محل بازسازي و به شكل كنوني درآمد، ساختمان خيمه گاه داراي يك گنبد سبزرنگ بزرگ در قسمت ورودي و يك گنبد سبزرنگ بزرگتر ديگر در بخش مركزي مي باشد كه گنبدهاي كوچكتري در گرداگرد آن قرار دارند و نام هاي متبرك اهلبيت(علیهم السلام) و اسماء الحسني بر روي آنها نقش بسته است.
مقام زينب كبري (س) در خيمه گاه


محراب امام حسين (ع) در خيمه گاه


مقام قاسم بن الامام الحسن (ع)


خيمه‏گاه در مقايسه با تل زينبيه بسيار گودتر است; حتي در مقايسه با حرم مطهر نيز گودتر به نظر مي‏رسد و در قسمت قبله ‏حرم مطهر قرار دارد. خيمه‏گاه اکنون خود به صورت حرمي جداگانه در آمده است. از در که وارد مي‏شويم، خادم، محلي را نشان مي‏دهد و مي‏گويد: اينجا محل خيمه حضرت ابو الفضل العباس(ع) است که اکنون ساختمان شده ‏است. از اين مکان که مي‏گذريم، دو رديف طاق هاي هلالي کوچک مشاهده ‏مي‏شود که بياد جهازهاي شتران بر زمين مانده قافله کربلا ساخته ‏شده است. پس از عبور از ميان اين هلال هاي کوچک، به سالن‏ سرپوشيده و مدوري مي‏رسيم که اتاق هاي کوچکي گرداگردش ساخته شده‏ است. اين سالن به تمامي اين اتاق ها راه دارد. ساختمان وسيع ‏وسط را خيمه حضرت ابا عبد الله (ع) معرفي مي‏کنند و ساختمان هاي ‏اطراف را به عنوان خيمه‏هاي اصحاب مي‏شناسند. در درون سالن مدور وسط، دو محراب به نام هاي محراب امام حسين(ع) و محراب حضرت زين‏العابدين(ع) وجود دارد. خيمه‏گاه، يعني محل نماز جماعت‏ حسين(ع). در اقامت هشت‏ روزه‏اش‏ در اين سرزمين، خيمه‏گاه، يعني محل مناجات و نماز شب امام‏حسين(ع) و يارانش در شبهاي محرم سال شصت و يک و در شب به يادماندني و فراموش ‏نشدني عاشورا. اينجا محل سخنراني ابا عبد الله(ع) است و محل نجوا و رازگويي‏ او با امام سجاد(ع) و زينب کبري(س). الروضة الحسينية المقدسة (ضريح الامام الحسين بن علي عليهم السلام)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رواق ها و شبستان هاي حرم مطهر ضريح و روضه امام حسين عليه السلام از چهار سو به وسيله رواق هايي بسيار زيبا و وسيع احاطه شده است . هر يك از اين رواق ها حدود چهل متر طول و حدود پنج متر عرض دارد و ارتفاع ديواره هاي آن نيز به دوازده متر مي رسد . اين رواق ها ، هر يك ، به نامي خاص معروف اند . . - رواق غربي، رواق ابراهيم مُجاب اين رواق در غرب ضريح قرار دارد و به سبب دفن يكي از فرزندان امام كاظم ( عليه السلام ) ، يعني سيد ابراهيم مُجاب ، به آن نام مشهور شد . در قسمت جنوبي رواق ، دري است كه به طرف صحن باز مي شود و باب ابراهيم مجاب نام دارد و قبر و ضريح ابراهيم مجاب در شمال غربي آن واقع است . دراطراف مرقد او سادات و عالمان زيادي از جمله سيد رضي و شريف و مرتضي و ديگران دفن اند . اين رواق در گذشته در داخل صحن بود ولي با توسعه حرم ، در داخل قرار گرفته است . از اين رواق يك در ديگر نيز به داخل صحن باز مي شود كه به باب حبيب بن مظاهر معروف است . مرقد ابراهيم مُجاب

ابراهيم مجاب فرزند امام موسي كاظم عليه السلام و به روايتي فرزند محمد العابد بن موسي بن جعفر  عليه السلام است . پدرش ، محمد العابد ، برادر تني امام رضا عليه السلام بود . او در 247 ق به زيارت امام حسين عليه السلام شتافت و نخستين علوي بود كه در كربلا ساكن شد . او كه از بينايي محروم بود كنار ضريح سيد الشهداء ( عليه السلام ) آمد و با صداي بلند بر ابا عبدالله چنين سلام كرد : « السلام عليك يا جدّاه » . گفته مي شود از درون ضريح صدايي شنيد كه پاسخ او را مي داد : « و عليك السلام يا ولدي » . چون پاسخ سلام خود را از امام حسين ( عليه السلام ) شنيده بود به ابراهيم مجاب معروف شد . امروزه بر مزار آن بزرگوار صندوقي از چوب ساج و ضريحي از برنز با ابعاد 2×2 متر و به ارتفاع دو متر قرار دارد  ـ رواق شرقي (رواق فقیهان ) رواق شرقي يا رواق فقيهان به طول 45 و عرض پنج متر با سنگ هاي مرمر در ديواره ها و كف ، محل نماز و عبادت زائران است و هم چون ديگر رواق ها ، با آينه هايي زيبا تزيين شده است . از اين رواق دري به سوي صحن و دو در به سوي حرم باز مي شود . در دوره اي ، به سبب دفن آقا باقر وحيد بهبهاني ، از فقهاي اصولي در اين جا ، به نام رواق « آقاباقر » معروف بود از آن جا كه فقيهان و دانشمندان در اين رواق دفن اند آن را رواق فقيهان ناميده اند . اين رواق به وسيله دودر به صحن متصل است ـ رواق جنوبي (رواق حبيب بن مظاهر) اين رواق به سبب وجود مرقد حبيب بن مظاهر ، يار با وفاي امام حسين ( عليه السلام ) در كربلا ، به اين نام مشهور شده است . پايين ديوارها و كف آن با سنگ هاي مرمر سنگ فرش و بالاي ديوارها از نيمه تا سقف و نيز تمامي سقف آن آينه كاري است و چهل چراغي بزرگ از سقف آن آويزان است . اين رواق روبه روي روضه ، سمت جنوب غربي ضريح ، واقع شده و باب القبله حرم به اين سمت باز مي شود .
مرقد مطهر حبيب بن مظاهر


حبيب بن مظاهر از صحابه و ياران با وفاى امام على(عليه السلام) است. او در دوران حكومت آن حضرت عضو شرطة الخميس (نيروهاى انتظامى) و در جنگ هاى جمل، صفين و نهروان نيز حاضر بود و در رأس قبيله بنى اسد، از قبيله هاى حامى اهل بيت و خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله)، قرار داشت. حبيب بن مظاهر از كسانى است كه براى حمايت از امام حسين(عليه السلام)و قيام او در كوفه تلاش كرد و خود نيز به سپاه امام در كربلا پيوست. در حالى كه حدود 75 سال سن داشت و موها و ريش هايش سفيد بود. او، عاشق شهادت بود. دلش برای شهادت می طپید. شب عاشورا را به عبادت و مناجات با معبود خویش مشغول بود، و لحظه شماری می کرد تا روز عاشورا فرا رسد و در رکاب مولا و سرور خویش، شربت شهادت را بنوشد. بالاخره، نوبت جان فشانی فرا رسید آن مجاهد پیر و عاشق که روحیه ای جوان و شاداب داشت میان سپاه دشمن نفوذ کرد و این گونه رجز می خواند (من حبیب، پسر مظاهر، زمانی که آتش جنگ برافروخته شود، یکه سوار میدان جنگم، شما گرچه از نظر نیرو و نفر از ما بیشترید، لیکن ما از شما مقاومتر و وفادارتریم، حجت و دلیل ما برتر، منطق ما آشکارتر است و از شما پرهیزکارتر و استوارتریم حبیب بن مظاهر، با آن سن زیاد همچون یک قهرمان شمشیر می زد، و 62 نفر از افراد دشمن را به درک واصل کرد.تشنگی و خستگی بر او چیره شده بود، ناگهان،( بدیل بن مریم) به او حمله کرد و با شمشیری بر فرق او زد، دیگری با سر نیزه به او حمله کرد تا اینکه حبیب از اسب بر زمین افتاد، محاسن او با خون سرش خضاب شد.سپس( بدیل بن مریم) سر مطهرش را از تن جدا کردشهادت این پیر عاشق، بر یاران امام(ع) و خود امام(ع) بسیار گران بود. حضرت خود را به بالین او رسانید. چنان شهادت حبیب  در امام اثر گذاشته بود که فرمود:(احتسب نفسی و حماة اصحابی)  پاداش خود و یاران حامی خود را، از خدای تعالی انتظار می برم. ای حبیب، مردی با فضیلت بودی که در یک شب قرآن را ختم می کردی .سرانجام حبیب بن مظاهر اسدی  یار باوفای اباعبدالله الحسین(ع) در سن 75 سالگی، در تاریخ دهم محرم الحرام، سال 61 هجری قمری، در سرزمین مقدس کربلا به فیض شهادت نائل آمد
قبيله بنى اسد هنگام دفن شهيدان كربلا حبيب را، كه از بزرگان آنان بود، در فاصله 10 متري از ضريح امام حسين(عليه السلام) و در رواق جنوب  به طور مستقل و جداگانه به خاك سپردند و داراي ضريح کوچکي است
رواق شمالي اين رواق را شاه صفي ساخته است و چون پادشاهان قاجار در آن دفن هستند آن را رواق پادشاهان ناميده اند . شاه صفي ، كه به زيارت حرم مطهر آمده بود ، ضمن بخشش هاي فراوان براي خادمان و فقيران شهر دستور داد تا اين رواق را احداث كنند . ايواني نيز بيرون آن ساخت كه به « صافي صفا » معروف شد . قبر مظفرالدين شاه ، محمد علي شاه ، احمد شاه و محمد حسن ميرزا ، از پادشاهان ايران ، در اين رواق قرار دارد كه البته مكان آن دقيقاًمشخص نيست
همه اين رواق ها به وسيله هفت در به داخل صحن باز مي شوند . اين درها عبارت است از : 1ـ باب حبيب بن مظاهر 2 ـ باب القبله 3 ـ باب صاحب الزمان 4 ـ باب علي اكبر 5 ـ باب الكرامه 6 ـ باب ابراهيم مجاب 7 ـ باب رأس الحسينـ گنبد مطهر برفراز قبر و ضريح حضرت امام حسين ( عليه السلام ) گنبد زيبا و مرتفعي وجود دارد كه از دور جلوه اي خاص به كربلا بخشيده است و عظمت هنري و معنوي آن چشم هر بيننده اي را خيره مي كند و دل ها را مجذوب خويش مي سازد . اين گنبد حدود 37 متر ارتفاع دارد . در بالاي آن ميله اي از طلا نصب شده و بر فراز آن چراغ نوراني قرار دارد . در قسمت ازاره گنبد ، دوازده پنجره نور و هوا را به داخل حرم منتقل مي كند . ـ ايوان هاي حرم مطهر ايوان هاي بزرگ و اصلي عبارت است از : ـ ايوان طلا (جنوبی) اين ايوان از ساير ايوان ها بزرگ تر است . طول آن به 36 متر مي رسد و سراسر حرم را از سمت قبله دربر گرفته است . دوازده ستون با ارتفاع متفاوت ، سقف آن را نگه داشته اند . اين ايوان به وسيله سه باب به داخل روضه راه دارد  يك باب در وسط به طول چهار و عرض دو متر و دو باب ، از دو طرف ، به عرض 70/1 متر . هر دوي آن ها داراي روكش طلا و مزين به آيه ها و اشعار است كه سردار جان بن سردار خان وقف كرده است .  ديوارهاي اين ايوان به دستور يكي از همسران فتحعلي شاه قاجار در 1232 ق با طلاي خالص زر اندود شد  و كاشي هاي بسيار زيبا به قسمت هاي فوقاني آن ها افزوده گشت . سقف ايوان نيز با آيه هايي از قرآن كريم به خط سيد صادق آل طعمه مزين است . در زمان هاي قبل شمعدان بزرگي به سقف اين ايوان آويزان بود . - ايوان ناصري (غربی) اين ايوان در ضلع غربي حرم واقع است و چون ناصر الدين شاه قاجار آن را ساخته بود به نام او معروف شد . اندكي بعد ، سلطان عبد الحميد ثاني ، پادشاه عثماني ، آن را بازسازي كرد و نام آن به « ايوان حميدي » تغيير يافت . ارتفاع آن پانزده ، طول پايه آن هشت و عرض آن پنج متر است . اين ايوان در 1275 ق بنا شده است و سقف ايوان كاشي كاري شده و با شعرهايي مزين است . بر پيشاني آن عبارت « عمل استاد احمد شيرازي 1296 ق » ديده مي شود . ـ ايوان شمالي درسمت شمال حرم ايوان بزرگي قراردارد كه آن راشاه صفي ساخته است و به همين دليل در ابتدا نام « صافي صفا » داشت . اين ايوان در گذشته هاي دور به « ايوان ليلو » معروف بود . زيرادرويشان درآن جا تكيه داشتند ومراسم عزاداري امام حسين ( عليه السلام ) را برپا مي كردند . در اين ايوان باني آن و چند تن از عالمان و انديشمندان به خاك سپرده شده اند .   صحن حرم گنبد و بارگاه سالار شهيدان هم چون نگيني در ميان انگشتري قرار دارد كه جلوه اي خاص به آن بخشيده است . پيرامون و گرداگرد حرم را صحني وسيع احاطه كرده است . بر اين صحن نام « جامع » و « مشهد » نيز اطلاق مي شود كه از داخل به شكل مستطيل و دو طبقه و از بيرون به شكل بيضوي است . ارتفاع ديوارهاي آن به دوازده متر مي رسد كه تا دومتر آن با سنگ و بقيه با كاشي تزيين شده و كتيبه ها و آيه هاي قرآني زينت بخش آن است . طی سالهای اخیر صحن مطهر با استفاده از نقش کاشیهای زیبا مسقف شده و دریچه هایی برای تبادل هوا در آن تعبیه گردیدده است درهاي صحن صحن شريف حسيني اكنون داراي ده در است كه زائران به وسيله آن ها به داخل صحن و مرقد مطهر راه مي يابند . اين صحن تا عصر قاجار تنها شش در داشت .    1 ـ   باب القبله باب القبله قديمي ترين درِ صحن و درِ اصلي است كه به ايوان طلا باز مي شود و چون سمت قبله قرار دارد آن را باب القبله ناميده اند . 2 ـ   باب قاضي الحاجات باب قاضي الحاجات در برابر سوق العرب است و به ياد حضرت مهدي ( عج ) آن را چنين ناميده اند . ارتفاع آن پنج و عرض آن 5/3 متر است . دري به ارتفاع چهار و عرض سه متر بر آن تعبيه شده كه آن را در 1286 ق ساخته اند .   اين در با آيه هايي از قرآن مزين است . 3 ـ   باب الشهداء در ميانه ضلع شرقي و راه مرقد حضرت ابوالفضل واقع است و آن را به ياد شهيدان كربلا « باب الشهداء » ناميده اند . ارتفاع آن به چهار و عرض آن به سه متر مي رسد  . آيه هايي از قرآن با خط زيبا بر اين در نقش بسته است .  4 ـ   باب الكرامه باب الكرامه در دورترين نقطه ضلع شمال شرقي صحن و كنار باب الشهدا است و به سبب كرامت امام حسين ( عليه السلام ) باب الكرامه ناميده شده است . چهار متر ارتفاع و سه متر عرض دارد و با آيه هايي از قرآن تزيين شده است .   5 ـ   باب السلام اين دروازه در وسط ضلع شمالي واقع است و چون مردم از آن جا به امام حسين ( عليه السلام ) سلام مي دادند به باب السلام معروف است . چهار متر طول و سه متر عرض دارد و آيه هايي از قرآن بر آن نقش بسته است . 6 ـ   باب الرجاء در ميان باب القبله و باب قاضي الحاجات دري است كه آن را ، به اميد برخورداري از فضل و كرامت الهي ، باب الرجاء مي خوانند . كتيبه اي از بيرون با آيه هايي از قرآن آن را جلا بخشيده است . قوس ايواني كه بر فراز آن است با كاشي هاي زيبا همراه با آيه هاي قرآن به خط ثلث تزيين شده است . ارتفاع دروازه به حدود پنج و عرض آن به 5/3 متر مي رسد . 7 ـ   باب السّدرة اين دروازه به ياد درخت سدري كه نشانگر قبر بود و هارون الرشيد آن را از بيخ بركند ، به « باب السدره » معروف شد . در دورترين نقطه ضلع شمال غربي صحن قرار دارد و ارتفاع آن به چهار و عرض آن به سه متر مي رسد . اين دروازه پيش از آن بر « باب القبله » نصب شده بود و در 1385 ق به اين مكان منتقل شد .   بالاي اين در با آيه هايي از قرآن تزيين شده است . در مقابل این درب خیابان سدره کربلا قراردارد که به مقام حضرت صاحب الزمان منتهی می گردد.8 ـ باب السلطانيه در سمت غرب صحن ، دروازه اي به وسيله يكي از پادشاهان عثماني ساخته شد كه آن را « باب السلطانيه » نام نهادند . ارتفاع آن چهار و عرض آن سه متر است و آيه هايي از قرآن زينت بخش آن است . مدرسه حسن خان سردار مقابل اين در قرار دارد . 9 ـ باب رأس الحسين اين دروازه روبه روي سر مقدس ( بالاسر ) امام حسين ( عليه السلام ) باز مي شود و آن را باب رأس الحسين ( عليه السلام ) خوانده اند . محل آن به وسيله كاشي هاي زيبايي تزيين شده است . ارتفاعش به چهار و عرضش به سه متر مي رسد 10 ـ   باب الزينبيه در جنوب غربي صحن يعني نزديك تل الزينبيه ساخته شده است و به سبب نزديكي به آن مكان به « باب الزينبيه » معروف است . ارتفاع آن چهار و عرض آن سه متر است و با آيه هايي از قرآن مزين شده است .    شايان ذكر است همه اين ده درب اكنون به فلكه اي باز مي شود كه در 1368ق احداث شده است . قتلگاه قسمت پاياني سمت چپ رواق جنوب غربي ، يعني در امتداد آرامگاه حبيب بن مظاهر ، به وسيله دري به سالن باريكي مرتبط است كه در آن يك اتاق نُه متري قرار دارد . در ديوار سمت قبله آن يك پنجره نقره اي تعبيه شده است . اين مكان اندكي گود است و ديوارهاي آن آينه كاري و نقاشي شده است . در همين مكان شريف ، نواده رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) شهيد شده است . از اين جا دري است كه به جاي گودتري راه دارد . گويند آن جا محلي است كه حضرت سيد الشهداء از اسب بر زمين افتاد و چون در زمان هاي پيشين خاك زيادي براي تبرك بر مي داشتند بسيار گود شد . بعدها آن مكان را پر كردند و دري روي آن قرار دادند .
قتلگاه امام حسين (ع)

اطلاع یافتن حضرت نوح (ع) از شهادت امام حسین(ع)
هنگامی كه حضرت نوح(ع) بر كشتی سوار شد و روی زمین را گردش نمود و به زمین كربلا رسید، زمین كربلا كشتی او را نگاه داشت. حضرت نوح از خطر غرق شدن ترسان شد و گفت:الهی طفت جمیع الدنیا و ما اصابنی فزع مثل ما اصابنی فی هذه الارض؛ پروردگارا، من جمیع دنیا را گردش كردم و در هیچ موضعی نظیر این زمین خوفناك ندیدم .فنزل جبرئیل و قال: " یا نوح فی هذا الموضع یقتل الحسین سبط محمد(ص) خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء؛ در این موقع جبرئیل نازل شد و گفت: اینجا مكانی است كه سبط خاتم انبیاء و فرزند خاتم اوصیاء كشته خواهد شد .نوح گفت: قاتل او كیست؟جبرئیل گفت: قاتل او كسی است كه اهل هفت آسمان و زمین او را لعنت می كنند .پس، لعنت كرد او را نوح چهار مرتبه. پس كشتی حركت كرد تا كوهی ظاهر شد و بر آن قرار گرفت.
حضرت ابراهیم(ع) و گذر او از قتلگاه امام حسین علیه السلام
هنگامی كه گذر حضرت ابراهیم(ع) به كربلا افتاد و به قتلگاه امام حسین(ع) رسید اسبش به رو درآمد. آن حضرت از بالای اسب بر زمین افتاد، سرش شكست و خون جاری شد. زبان به استغفار گشود و گفت: پروردگارا، آیا از من گناهی صادر شده است؟جبرئیل نازل شد و گفت: گناهی از تو سر نزده بلكه در این مكان سبط خاتم انبیاء شهید خواهد شد و خون تو به موافقت خون او جاری گردید.حضرت ابراهیم گفت: قاتل او كه خواهد بود؟گفت: آن كسی است كه اهل آسمان‌ها و زمین او را لعنت خواهند كرد.
حضرت موسی(ع) و عبور از كربلای امام حسین علیه السلام
روایت شده موقعی كه حضرت موسی(ع) با یوشع بن نون به زمین كربلا عبور كردند بند نعل حضرت موسی (ع) پاره شد و خاری به پای آن بزرگوار خلید و خون جاری شد. گفت: پروردگارا، مگر چه گناهی از من صادر شده كه بدین كیفر گرفتار شدم؟
فاوحی الیه ان هنا یقتل الحسین(ع) و هنا یسفك دمه فسال دمك موافقه لدمه.خطاب رسید: خون حسین(ع) در این موضع ریخته خواهد شد. خون تو نیز برای این كه با خون آن حضرت موافقت كند جاری گردید.موسی(ع) گفت: حسین كیست؟خطاب رسید: حسین سبط محمد مصطفی و فرزند علی مرتضی است.موسی گفت: كشنده آن حضرت كیست؟وحی شد: كشنده او كسی است كه ماهیان دریا و وحوش صحرا و پرندگان هوا او را لعنت خواهند كرد.موسی (ع) هم بر یزید لعنت كرد .
حضرت سلیمان (ع) و مقتل حسین علیه السلام
مروی است كه سلیمان(ع) بر بساط خویش جای داشت و در هوا عبور می كرد. ناگاه روزی از زمین كربلا خواست درگذرد، باد بساط او را به دوران انداخت، چنان كه سلیمان بیمناك شد تا مبادا او را به خاك افكند. در این وقت باد از وزیدن بایستاد و بساط او به خاك در افتاد .فقال سلیمان للریح لم سكنت؟ فقالت ان هنا یقتل الحسین(ع) .فرمود: ای باد تو را چه افتاد كه ساكن گشتی؟ گفت: مقتل حسین بن علی اینجاست.سلیمان گفت: كشنده او چه كسی است؟گفت: لعین اهل سماوات و الارض، یزید.پس سلیمان دست برداشت و او را لعن فرستاد و به دعای بد یاد كرد. در این وقت جن و انس ایمن گشتند و باد وزیدن گرفت و بساط طریق سلامت سپرد.
گریه حضرت زكریا بر امام حسین علیه السلام
مولایمان حضرت بقیة الله ارواحنا فداه در پاسخ سعدبن عبدالله در ضمن حدیثی طولانی می فرماید: حضرت زكریا از پروردگارش درخواست نمود كه اسامی پنج تن را به او بیاموزد. جبرئیل(ع) بر او نازل شد و آنها را به او آموخت. هر گاه كه زكریا اسم محمد(ص) و علی(ع) و فاطمه(س) و حسن(ع) را می‌برد اندوهش برطرف می‌شد، ولی همین كه اسم حسین(ع) را می برد بغض گلویش را می فشرد و نفسش به شماره می افتاد و گریه اش می گرفت. روزی گفت: خداوندا، چه سری دارد كه هر گاه اسم چهار نفر از اینان را می‌برم غم و اندوهم برطرف می شود و خاطرم تسكین می یابد، ولی هنگام نام بردن از حسین(ع) اشكم جاری و آه و ناله ام بلند می شود؟خداوند متعال داستان حسین(ع) را به او خبر داد و فرمود: (كهیعص) .كاف اسم كربلا، هاء هلاكت خاندان پیامبر(ص)، یاء یزید كه به حسین(ع) ظلم و ستم نمود، عین اشاره به عطش و تشنگی حسین(ع) و صاد صبر اوست .زكریا كه این مطالب را شنید سه روز از مسجدش بیرون نرفت و دستور داد كسی بر او وارد نشود و شروع به گریه و زاری نمود و ذكر مصیبت او این عبارت بود: خداوندا، آیا بهترین آفریدگانت به فرزندش مصیبت زده می‌شود؟ آیا چنین مصیبتی بر آستانه آنان فرود می آید؟
حضرت عیسی (ع) و كربلای حسین علیه السلام
در خبر است كه عیسی(ع) را با حواریون گذر به اراضی كربلا افتاد، ناگاه شیری را نگریستند كه طریق را بر روندگان مسدود ساخته بود. شیر به سوی عیسی(ع) پیش آمد و فرمود:انی لم ادع لكم الطریق حتی تلعنوا یزید قاتل الحسین (ع) .نمی گذارم شما درگذرید الا آن كه یزید را كه كشنده حسین(ع) است لعن كنید.عیسی فرمود: حسین كیست؟قال: سبط محمد النبی الامی و ابن علی الولی ؛ سبط پیامبر و فرزند علی ولی الله است .عیسی (ع) پرسید: قاتل او كیست؟گفت قاتل او یزید ملعون است كه وحوش بیابانها و درندگان صحراها خاصه روزهای عاشورا او را لعن كنند .پس عیسی دست برداشت و لعن كرد بر یزید و نفرین فرستاد بر او. در این وقت شیر از طریق كناری رفت و حواریون ایمن شدند و به جانب مقصود عبور كردند .
حضرت محمد (ص) و تربت امام حسین علیه السلام
ابوبصیر گوید امام صادق(ع) فرمود: جبرئیل بر رسول خدا(ص) فرود آمد. در آن هنگام حسین(ع) نزد حضرتش به بازی مشغول بود. پس جبرئیل او را آگاه ساخت كه امتش این فرزند را می كشند. رسول خدا(ص) گریست و سپس جبرئیل عرض كرد: آیا تربتی را كه بر روی آن كشته می شود به شما نشان دهم؟امام ادامه دادند: ناگاه فاصله میان محل نشستن رسول خدا(ص) و قتلگاه حسین(ع) در زمین فرو رفت، به طوری كه دو مكان به هم متصل شدند و جبرئیل مشتی از آن خاك برگرفت. سپس در كمتر از یك چشم بر هم زدن دو مكان از هم دور شدند و به حالت اول خود بازگشتند. سپس جبرئیل خارج شد در حالی كه می فرمود: خوشا به حال تو ای خاك و خوشا به حال آن كه در اطراف تو كشته می شود.
تل زينبيه جايگاه حضرت زينب (س)


در حال حاضر در کنار حرم شریق امام حسین علیه السلام مکان اندک مرتعی قرار دارد به نام تل زینبیه که در واقعه عاشورا جایگاه عقیله بنی هاشم جهت اشراف بر ان چه در میدان نبرد می گذرد بود.و اکنون زیارتگاه عشاق الحسین است.حرم‏مطهر حسيني(ع) در گودي واقع شده است و تل زينبيه بلنديي مشرف‏بر حرم مطهر و قتلگاه ست ‏با فاصله تقريبي سيصد متر. اين بلندي حدود همين مقدار نيز با خيمه‏گاه فاصله دارد. پس به‏خوبي مي‏تواند حلقه وصل اين دو پايگاه عاشورا (خيمه‏گاه وقتلگاه) باشد. در سمت راست اين سالن، رو به حرم مطهر حسيني، تصويري از نوع‏نقاشي‏هاي پرده‏هاي تعزيه‏خواني نصب شده است که بيانگر حادثه‏عاشورا و نقش تل زينبيه است. و اما درباره تل زینبیه، براي رسيدن به تل زينبيه، حرم ابو الفضل(ع) را دور مي‏زنيم و آنگاه در طرف راست قبله حرم امام حسين(ع) به سالني کوچک‏مي‏رسيم که بر فرازش گنبدي کاشي‏کاري‏شده و آبي‏رنگ سر برآسمان مي‏سايد. براي ورود به اين سالن که تقريبا از تمامي‏ ساختمان‏هاي اطراف بلندتر است، بايد چند پله را طي کرد و بالارفت. اينجا کجاست؟! اينجا رصدخانه کربلا و عاشورا است. آنجا که ‏زينب منظومه نور حسين(ع) در شط جاري شب ستم را رصد کرده است.
مرقد شهداي كربلا مدفون شده در حرم امام حسين (ع)


بقعة شهداي بني‌هاشم اين بقعه محل دفن اجساد شهداي بني‌هاشم در يک قبر دسته جمعي است به دستور حضرت سيّدالشهدا (ع) در روز عاشورا، هر يک از اصحاب که به شهادت مي‌رسيدند پيکر مطهر وي را از ميدان جنگ خارج کرده و در خيمه‌اي که به همين جهت نصب شده بود مي‌گذاشتند و زماني که نوبت مبارزه به بني‌هاشم رسيد، خيمة دومي را به اجساد مقدس آن‌ها اختصاص دادند. طايفة بني‌اسد نيز هنگام دفن اجساد پاک شهيدان،‌ دو حفره در پايين پاي حضرت سالار شهيدان (ع) ايجاد کردند. اوّلي که نزديک تربت امام حسين (ع) است بقعة دسته‌جمعي شهداي بني‌هاشم ناميده مي‌شود. به همين جهت ضريح مطهّر به شکل شش گوشه است و برآمدگي ضلع شرقي آن، قبر دسته‌جمعي شهداي بني‌هاشم را در بردارد. پس از آن قبر دسته‌جمعي اصحاب حضرت سيّدالشهدا (ع) است. اين بقعه در زير زمين حرم مطهّر تا سال 1365 ق. کاملاً مشخّص بود ولي بر اثر بالا آمدن سطح آب در شهر کربلا، امروزه تمامي زير زمين ياد شده را با خاک پر کرده‌اند
برخي از اسامي شهداي كربلا
ابراهیم بن حصین ازدی
از شهدای کربلا و اصحاب دلاور امام حسین (ع) بود ؛ از جمله کسانی که سید الشهدا (ع) در لحظات تنهایی ، نام برخی از یاران را می برده و صدا می زده است : " و یا ابراهیم بن الحسین ... " . وی بعد از ظهر عاشورا در کنار امام حسین (ع) به شهادت رسید ابوبکر حسن بن علی از شهدای کربلا ، فرزند امام حسن مجتبی (ع) . مادر او ام ولد بود . از مدینه همراه عمویش امام حسین (ع) به کربلا آمد و روز عاشورا پس از شهادت قاسم بن حسن ، خدمت سید الشهدا آمد و اجازه میدان طلبید و به میدان رفت و پس از نبردی دلاورانه به شهادت رسید ابو ثمامه صائدی از یاران سید الشهدا و شهید نماز ، که روز عاشورا به فیض شهادت رسید . وی از چهره های سرشناس شیعه در کوفه و مردی آگاه و شجاع و اسلحه شناس بود . مسلم بن عقیل در ایام بیعت گرفتن از مردم برای نهضت حسینی ، او را مسؤول دریافت اموال و خرید اسلحه قرار داده بود . نامش عمربن عبدالله بود . پیش از شروع درگیری های کربلا خود را از کوفه به کربلا رساند و به امام پیوست.روز عاشورا ، که یاران امام به تدریج شهید می شدند و از تعدادشان کاسته میشد و این کاهش محسوس بود ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت جانم به فدای تو ! چنین می بینم که دشمنان به تو نزدیک شده اند . به خدا قسم تو کشته نخواهی شد مگر اینکه من پیش از تو کشته شوم دوست دارم این خدای خود را در حالی ملاقات کنم که این نماز که وقتش نزدیک است بخوانم . امام نگاهی به بالا افکند و فرمود : نماز را به یاد آوردی ، خدا تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد . آری ، اینک اول وقت نماز است . مهلتی از سپاه دشمن خواستند . آنگاه ابو ثمامه و جمعی دیگر ، با امام حسین (ع) نماز جماعت خواندند . وی جزء آخرین سه نفری بود که از یاران امام تا عصر عاشورا زنده مانده بودند . برخی گفته اند که در اثر جراحت های بسیار بر زمین افتاد ، خویشانش او را به دوش کشیده و از میدان به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت ابو عمرو نهشلی ( یا : خثعمی )از شهدای کربلاست که به قولی در حمله اول و به قولی در نبرد تن به تن شهید شد . از شخصیت های کوفه و مردی متهجد و شب زنده دار بود اسلم ترکی یکی از شهدا کربلا . وی غلام سیدالشهدا و ترک زبان بود ، تیر انداز و کماندار و قاری قرآن و آشنا به عربی بود . وی دلاورانه جنگید و بر زمین افتاد . امام به بالین او آمد و گریست و چهره بر چهره او نهاد . اسم چشم گشود و امام حسین (ع) را بر بالین خود دید ، تبسمی کرد و جان داد امیة بن سعد طائی از شهدای کربلا به شمار آمده که خود را در کربلا به امام حسین (ع) رساند و روز عاشورا ، به نقلی در حمله اول شهید شد انس بن حارث کاهلی از شهدای کربلاست . وی از اصحاب رسول خدا (ص) ، از طائفه بنی کاهل از بنی اسد بود . پیرمردی سالخورده ، از شیعیان کوفه بود که موقعیتی والا داشت . شبانه خود را به کربلا رساند و روز عاشورا در رکاب امام حسین (ع) به شهادت رسید بریربن خضیر همدانی از شهدای کربلاست . از اصحاب وفادار امام حسین (ع) و از انسان های شایسته و پرهیزگار که زاهد ، قاری قرآن و معلم قرآن و از شجاعان بزرگوار کوفه ، از قبیله همدان بود . وی در سال 60 هجری از کوفه به مکه رفت و به امام حسین (ع) پیوست و همراه او به کوفه آمد . شب عاشورا نیز از کسانی بود که برخاست و در حمایت و جانبازی یزای امام ، سخنانی ایراد کرد . روز عشورا به میدان رفت و خطاب به سپاه عمر سعد خطابه ای ایراد کرد و به نکوهش آنان پرداخت . بریر ، پس از حر به میدان رفت و جنگید تا شهید شد جابر بن حارث سلمانی از شهدای کربلاست . وی از شخصیت های شیعه در کوفه بود . در نهضت مسلم بن عقیل هم شرکت داشت و پس از شکست آن ، همراه گروهی به سوی حسین حرکت کردند و پیش از رسیدن آن حضرت به کربلا ، به او پیوستند جابر بن حجاج تیمی از شهدای عاشورا در حمله نخست است . وی از سوارکاران شجاع کوفه بود که در کربلا از سپاه عمر سعد به سپاه حسین (ع) پیوست . در نهضت مسلم بن عقیل نیز از بیعت کنندگان با وی بود جبلة بن علی شیبانی از شجاعان کوفه که در کربلا در حمله اول روز عاشورا به شهادت رسید . وی در صفین ، در رکاب امیرالمومنین (ع) حضور داشت و در قیام مسلم بن عقیل در کوفه همراه او بود . پس از شهادت مسلم نزد قبیله خود رفت و پنهان شد و انگاه که امام حسین (ع) به کربلا آمد خود را به آن حضرت رساند و در رکابش جنگید و شهید شد جعفر بن عقیل بن ابی طالب فرزند عقیل و عمو زاده سیدالشهدا بود . روز عاشورا در رکاب امام حسین (ع) شهید شد جعفر بن علی بن ابی طالب فرزند امیر المومنین وبدار ابوالفضل العباس بود که در کربلا شهید شد . هنگام شهادت 19 سال داشت جنادة بن کعب انصاری از شهدای کربلاست . از مکه همراه امام حسین (ع) به کوفه آمد و در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید . پسرش ( عمر بن جناده ) هم در کربلا شهید شد جندب بن حجیر خولانی از شهدای کربلا در روز عاشور است . وی از چهره های بارز شیعه در کوفه و از یاران علی (ع) بود و قبل از رسیدن سپاه حر به کاروان امام حسین (ع) ، از کوفه بیرون آمد و به کاروان حسینی پیوسته بود . شهادتش را در حمله اول نوشته اند جون غلام سیاه ابوذر غفاری که در کربلا به شهادت رسید . جون بن حوی پس از شهادت مولایش ابوذر به مدینه برگشت و در خدمت اهل بیت در آمد . در سفر کربلا ، از مدینه همراه امام تا مکه و از آنجا به کربلا آمد . چون به اسلحه سازی و اسلحه شناسی آشنا بود ، شب عاشورا هم در کربلا به کار اصلاح سلاحها اشتغال داشت . با آنکه سن او زیاد بود ، ولی روز عاشورا از سید الشهدا (ع) اذن میدان طلبید . امام او را رخصت داد و آزادش کرد . ولی او با اصرار می خواست در روز های شادی و غم و راحتی و رنج از خاندان پیامبر جدا نشود . پس از نبرد وقتی بر زمین افتاد امام خود را بر بالین او رساند و چنین دعا کرد : خدایا ! رویش را سفید و بویش را معطر کن و او را با نیکان محشور گردان حبیب بن مظاهر حجاج بن مسروق جعفی از شهدای گرانقدر سید الشهدا (ع) . وی اهل کوفه و از یاران امیر المومنین (ع) بود . وقتی خبر هجرت امام حسین (ع) را از مدینه به مکه شنید خود را به آن حضرت رساند و همراه امام از آنجا به کربلا آمد . همواره ملازم سید الشهدا بود و در پنج وقت ، اذان می گفت . روز عاشورا به میدان رفت و جنگید و غرق خون خود نزد امام برگشت . پس از گفتگویی با سیدالشهدا بار دیگر به میدان رفت و شهید شد حر بن یزید ریاحی شهید والاقدر عاشورا ، حر از خاندان های معروف عراق و از روسای کوفیان بود . به درخواست ابن زیاد ، برای مبارزه با حسین (ع) فراخوانده شد و به سر کردگی هزار شوار برگزیده گشت . در منزل قصر بنی مقاتل یا شراف ، راه را بر امام بست و مانع از حرکت آن حضرت به سوی کوفه شد . کاروان حسینی را همراهی کرد تا به کربلا رسیدند و امام در آنجا فرود آمد . حر وقتی فهمید کار جنگیدن با حسین بن علی (ع) جدی است ، صبح روز عاشورا به بهانه آب دادن به اسب خویش ، از اردوگاه عمر سعد جدا شد به کاروان حسینی پیوست . توبه کنان کنار خیمه های امام آمد و اظهار پشیمانی کرد ، سپس اذن میدان طلبید و پس از نبردی دلیرانه به شهادت رسید . حسین بن علی (ع) بر بالین حر حضور یافت و خطاب به آن شهید فرمود : تو همون گونه که مادرت نامت را حر گذاشته است ، حر و آزاده ای ، آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت ! حلاس بن عمر راسبی از شهدای کربلاست که در حمله اول در روز عاشورا به شراف شهادت نائل شد . حنظلة بن اسعد شبامی از شهدای کربلاست . حنظله از چهره های شیعی در کوفه و زبان آور شجاع و معلم قرآن بود . چون سید الشهدا به کربلا رسید ، وی به آن حضرت پیوست وی جزء شهدایی است که تا اواخر زنده بود و از جان حسین بن علی (ع) در مقابل تیر ها و نیزه های دشمن محافظت می کرد و گاهی هم با سخنانش به سپاه کوفه هشدار میداد و موعظه می کرد زاهر ، مولی عمرو بن حمق از شهدای عاشوراست . وی را از شخصیت های کوفه و مردی سالخورده از قبیله کنده دانسته اند . غلام عمرو بن حمق خزاعی ( از یاران ویژه امیر المومنین ) بود و در حرکت های انقلابی عمرو بن حمق ( که به دست معاویه شهید شد ) همدوش و همراه او و تحت تعقیب معاویه بود . در سال 60 هجری به مکه آمد و به حسین (ع) پیوست و در حمله نخست روز عاشورا به شهادت رسید . زهیر بن قین بجلی از شخصیت های برجسته کوفه بود که در روز عاشورا ، افتخار یافت در رکاب حسین بن علی (ع) به شهادت برسد . وی در میدان های جنگ ، دلاوری های بسیاری نشان داده بود . در سال 60 هجری ( که سید الشهدا هم از مکه به قصد کوفه حرکت کرده بود ) از سفر حج بر می گشت و دوست نداشت که با سید الشهدا برخورد کند و هم منزل شود . اما در یکی از منزلگاها به ناچار با فرود آمدن کاروان حسینی همزمان شد . امام کسی را نزد او فرستاد . زهیر نزد امام رفت . همسرش نیز همراه او آمد و به کاروان حسین (ع) پیوستند . شب عاشورا نیز ، از جمله کسانی بود که با نطقی پر شور ، مراتب اخلاص و حمایت جانبازی خویش را نسبت به امام ابراز کرد و گفت : اگر هزار بار هم کشته شوم ، و زنده گردم هرگز دست از یاری پسر پیغمبر برنخواهم داشت . روز عاشورا ، سید الشهدا فرماندهی جناح راست خویش را در میدان به زهیر سپرد . ظهر عاشورا هم او و سعید بن عبدالله جلوی امام ایستادند و سپر تیرها شدند تا امام نماز بخواند . پس از اتمام نماز به میدان رفت و شجاعانه نبرد کرد و با شمشیر از حسین (ع) دفاع کرد و جنگید و کشته شد . امام به مالین او آمد و او را دعا کرد و کشندگانش را نفرین کرد سالم بن عمرو از شهدای کربلاست . وی غلامی از طایفه بنی مدینه بود و در کوفه می زیست و از شیعیان اهل بیت به شمار می آمد سوارکاری نامدار بود . در نهضت حضرت مسلم شرکت داشت . پس از تنها ماندن مسلم بن عقیل او و جمعی دیگر از شیعیان دستگیر شدند ، اما سالم از جنگ دشمن گریخت و پنهان شد . چون شنید امام حسین (ع) به کربلا رسیده است ، خود را به آن حضرت رساند و روز عاشورا در حمله اول شهید شد سعید بن عبدالله حنفی از شهدای والاقدر کربلاست ، که ایمانی راسخ و شجاعتی فراوان داشت و هواداران سر سخت اهل بیت (ع) بود . شب عاشورا وقتی سیدالشهدا (ع) از افراد خواست که از تاریکی شب استفاده کرده و متفرق شوند ، یاران برخواستند و هر یک سخنانی گفتند . از جمله سعید بن عبدالله ایستاد و گفت : نه به خدا قسم ، تو را وا نمی گذاریم . اگر بدانم که کشته می شوم و سپس زنده می شوم ، آنگاه سوزانده می شوم ، و هفتاد بار با من چنین می کنند ، باز هم از تو جدا نمی شوم تا در راه تو فدا شوم . وی از انقلابیون پر شور کوفه به حساب می آمد . در نهضت مسلم بن عقیل هم فعال بود و نامه مسلم را به مکه رساند و از مکه همراه امام به کوفه آمد تا روز عاشورا در مقابل امام حسین (ع) ایستاد تا آن حضرت نمازش را بخواند . او آنقدر تیر خورد که بر زمین افتاد و جان باخت سلمان بن مضارب بجلی از شهدای کربلاست . گفته شده وی پسر عموی زهیر بن قین بوده و همراه او ، پیش از رسیدن به کربلا ، به سپاه حسین بن علی (ع) پیوست و عصر عاشورا شهید شد سوار بن منعم از شهدای حادثه کربلاست . وی پس از رسیدن امام حسین (ع) به کربلا از کوفه آمد و به آن حضرت پیوست سوید بن عمرو خثعمی اخرین کشته کربلاست . وی پس از شهادت امام حسین (ع) شهید شد . یکی از دو مردی بود که همراه امام حسین بودند . او مجروحی افتاده در میدان ، میان زخمیان بود و رمقی در بدن داشت و در آن حال ، چون شنیو کوفیان شادی کنان می گویند حسین کشته شد ، به هوش آمد و با چاقو و شمشیری که داشت با همان حالت به جنگ پرداخت و شهید شد سیف بن حارث بن سریع جابری از شهدای جوان کربلاست . وی و پسر عمویش مالک بن عبدالله از کوفه آمده ، در کربلا به امام حسین (ع) پیوستند . روز عاشورا پس از شهادت حنظة بن قیس ، هنگامی که دشمن به خیمه گاه امام حسین نزدیک شده بود ، گریان خدمت امام آمدند و اذن میدان طلبیدند . سپس هردو با هم به میدان رفته ، جنگیدن تا شهید شدند سیف بن مالک عبدی از شهدای کربلاست . از بصره به کوفه آمد و از آنجا به کاروان امام حسین (ع) پیوست ، سپس همراه او به کربلا آمد . عصر عاشورا در نبرد تن به تن به شهادت رسید . شوذب ، مولی شکر از شهدای کربلاست . وی غلام شاکر بن عبدالله همدانی بود و از شیعیان برجسته و از بزرگترین انقلابیون حماسی و مخلص به شمار می آمد که در کربلا ، در کهنسالی به شهادت رسید . از مکه همراه امام شد و به کربلا آمد . شهادت او بعد از ظهر عاشورا بود ضرغامة بن مالک از شهدای کربلاست . وی در کوفه میزیست و از شیعیان امام و بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل بود . چون مسلم شهید شد ، همراه سپاه کوفه به کربلا آمد ، اما در آنجا به یاران سید الشهدا (ع) پیوست و عصر عاشورا به شهادت رسید عابس بن ابی شبیب شاکری از شهدای کربلاست . عابس از رجال برجسته شیعه و مردی دلیر ، سخنور ، کوشا و تلاشگر ، شب زنده دار ، از طایفه بنی شاکر بود . از کسانی بود که وقتی مسلم بن عقیل نامه امام حسین (ع) را برای اهل کوفه خواند ، به پا خواست و اعلام هواداری و حمایت کرد و پس از بعت کوفیان با مسلم بن عقیل بعنوان پیک ، نامه ای از سوی آنان به امام حسین (ع) در مکه رساند . دلاوری های او در کربلا مشهور است . رشادت های وی چنان بود که سپاه کوفه از نبرد تن به تن با وی ناتوان بودند . به دستور عمر سعد ، از اطراف او را سنگباران کردند . او هم زره از تن بیرون آورد و کلاه خود از سر برداشت و لخت شد و با تیغ بر دشمن حمله کرد و یک تنه آنقدر جنگید تا در قلب میدان و محاصره دشمن به شهادت رسید عامر بن حسان بن شریح طائی از اصحاب امام حسین (ع) بود که از مکه همراه آن حضرت آمد و در کربلا در حمله اول به شهادت رسید . وی از شجاعان معروف و شیعیان خالص بود . پدرش نیز در جنگ جمل و صفین ، در رکاب حضرت علی (ع) جنگیده بود عامر بن مسلم عبدی از شهدای کربلا بود . عامر اهل بصره بود ، همراه غلامش سالم از بصره به مکه آمد و به سید الشهدا (ع) پیوست و از آنجا همراه امام تا کربلا آمد و روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی از شهدای کربلاست از همراهان مسلم بن عقیل در کوفه بود . مردی بود شجاع ، موجه و محترم و تابعی . در مکه همراه امام شد و به کربلا آمد . گفته اند در حمله نخست به شهادت رسید عبدالرحمن بن عبد ربه انصاری خزرجی از شهدای کربلاست . وی از اصحاب رسول خدا (ص) بود و پس از رحلت آن حضرت نیز از کسانی بود که به امیر المومنین اخلاص داشت و از آن حضرت قرآن آموخته بود . روز تاسوعا با بریر شوخی می کرد . وقتی گفتند الان چه وقت شوخی است ؟ گفت چرا خوشحال نباشم ؟ میان ما و بهشت جز درگیری با این کافران و شهادت فاصله ای نیست عبدالرحمن بن عروه غفاری و عبدالله بن عروه غفاری عبدالرحمن و برادرش عبدالله که هر دو در کربلا شهید شدند ، از اشراف و شجاعان کوفه بودند و به خاندان پیامبر عشق می ورزیدند . این دو برادر با هم از کوفه به کربلا آمده بودند . هر دو با هم روز عاشورا از سیدالشهدا اذن پیکار گرفتند و با هم به میدان رفتند . در رفتن به میدان نبرد از هم سبقت می جستند . این دو برادر با هم نیز به شهادت رسیدند عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب از شهدای کربلا و اولاد عقیل است
عبدالله بن حسن بن علی (ع )نوجوان 11 ساله ، فرزند امام حسن مجتبی (ع) که در روز عاشورا ، وقتی دید سید الشهدا بر زمین افتاده ، برای دفاع از عموی به سوی میدان شتافت و در دفاع از عموی مظلومش جنگید و عده ای را کشت و به شهادت رسید . برخی هم نقل کرده اند حرمله ، با شمشیر ، دست او را که در آغوش عمویش حسین قرار گرفته بود قطع نموده همانجا شهیدش کرد عبدالله بن عقیل بن ابی طالب از شهدای بنی هاشم در روز عاشورا . عقیل دو پسر داشت که نام هر دو عبدالله بود ، یکی به نام اکبر یاد میشد و دیگری به نام اصغر . هر دو در کربلا با امام حسین (ع) شهید شدند عبدالله بن علی بن ابی طالب (ع) از شهدای کربلاست وی فرزند امیر المومنین و برادر عباس و مادرش ام البنین بود . هنگام شهادت 25 سال داشت . عبدالله بن عمیر کلبی جزء اولین شهدا ست که از جبهه امام حسین به میدان رفت . جوانی دلاور از شیعیان کوفه بود . به کوفه آمده و در نزدیکی بئرالعبد خانه ای گرفت و با همسرش به آنجا منتقل شد . وقتی دید عمر سعد ، نیرو آماده و سازماندهی میکند تا از نخیله به جنگ حسین بن علی (ع) در کربلا برند ، به خدا قسم شیفته جهاد با مشرکان بودم . امیدوارم جنگ با اینان که به نبرد فرزند پیامبر می روند ، نزد خداوند کم ثواب تر از جهاد با مشرکان نباشد . پیش همسر خود رفت و نیست خود را با او در میان گذاشت ، شبانه هر دو از کوفه بیرون رفتند و شب هشتم محرم به یاران امام حسین در کربلا پیوستند . همسر او نیز از شهدای کربلا بود . پس از شهادت عبدالله همسرش خود را به بالین او رسانید و خاک از چهره او می زدود که به دست شمر ، یکی از غلامانش به نام رستم با گرزی بر سر اورد و کنار شوهرش به شهادت رسید . عبدالله بن مسلم بن عقیل از شهدای بنی هاشم در کربلا ، مادرش رقیه دختر علی علیه السلام بود . گفته اند در حالی که دست بر پیشانی نهاده بود تیری آمد و دست و پیشانی را به هم دوخت . برخی او را هنگام شهادت 14 ساله دانسته اند عثمان بن علی بن ابی طالب (ع )يکی از شهدای کربلا . وی برادر عباس است که مادرش ام البنین و پدرش امیرالمومنین است . در روز عاشورا مجروح شد و بر زمین افتاد و یکی از سپاه ابن سعد او را کشت . هنگام شهادت 21 سال داشت عمار بن حسان طائی از شهدای کربلاست . وی از شیعیان خالص و از شجاعان معروف بود . از مکه همراه امام به کربلا آمد و در پیش روی آن حضرت به شهادت رسید عمرو بن جناده انصاری از شهدای نوجوان کربلا که پدرش نیز در رکاب سیدالشهدا (ع) شهید شد . این نوجوان چون خواست به میدان رود امام فرمود : پدر این نوجوان کشته شد ؛ شاید مادرش راضی نباشد که به میدان رود . گفت مادرم دستور داده که به میدان روم و لباس جنگ بر من پوشانده است  او که 9 ساله یا 11 ساله بود ، به میدان رفت و رجز خواند و جنگید تا کشته شد عمرو بن قرظه انصاری از شهدای کربلاست عمرو از کوفه آمد و در کربلا ، روز ششم محرم به سید الشهدا پیوست . روز عاشورا جلوی امام حسین ایستاد و تیر های دشمن را با سینه و پیشانی خود به جان می خرید و این گونه از جان امام محافظت می کرد زخم های زیادی بر پیکرش نشست . به امام خطاب کرد که ای پسر پیامبر ! آیا وفا کردم ؟ حضرت فرمود آری تو پیش از من به بهشت میروی . از من به پیامبر سلام برسان و بگو که من در پی تو می آیم و ... افتاد و شهید شد . عون بن جعفر از شهدای کربلاست . پسر جعفر بن ابی طالب ( جعفر طیار ) . عون در زمان امام مجتبی و سپس امام حسین از یاوران آن دو امام بود . همراه همسرش در کربلا حضور داشت . روز عاشورا از سیدالشهدا (ع) اجازه گرفت و به میدان رفت . نبردی دلاورانه کرد و به شهادت رسید هنگام شهادت 56 ساله بود . عون بن عبدالله بن جعفر پسر حضرت زینب (س) بود که همراه برادر دیگرش محمد در روز عاشورا در نبرد تن به تن با سپاه کوفه به شهادت رسید . عون و برادرش پس از حرکت امام حسین از مدینه ، در پی کاروان راه افتادند و در منزگاه ذات عرق خدمت امام رسیدند عون بن علی بن ابی طالب (ع) از شهدای کربلاست اولین کسی بود که پس از شهادت جمع زیادی یاران امام ، از جمع برادرانش داوطلب رفتن به میدان شد . وقتی برای اذن گرفتن آمد ، برادرش امام حسین (ع) فرمود : آیا آماده مرگ شدی ؟ گفت چگونه آماده نشوم ، در حالی که تو را تنها و بی یاور می بینم امام دعایش کرد که برو ، خداوند پاداش نیکت دهد . به میدان رفت ، جنگید و مجروح شد . از هر طرف بر سر او ریختند و او را شهید کردند قاسط بن زهیر تغلبی از شهدای حمله نخست در روز عاشورا . پیرمردی از طایفه بنی تغلب بن وائل بود . او و برادرانش چون خبر آمدن حسین به کوفه را شنیدند ، شب عاشورا خود را مخفیانه به کوفه رساندند . هر سه برادر روز عاشورا به شهادت رسیدند
قاسم بن حسن (ع )نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا (ع) فرزند گرامی امام حسن مجتبی (ع) . روز عاشورا سن او به حد بلوغ نرسیده بود . برای میدان رفتن از امام خویش اجازه خواست . ابا عبدالله چون نگاه به او افکند ، وی را در آغوش کشید و گریست ، آنگاه اجازه داد . قاسم خوش سیما بود . سوار بر اسب شد و عازم میدان گشت . در جنگی دلاورانه به شهادت رسید . هنگامی که بر زمین می افتاد عمویش ابا عبدالله (ع) خود را بر بالین او رساند ولی او در حال جان دادن بود . پیکر او را آورد و کنار شهدای اهل بیت قرار داد مالک بن عبدالله جابری از شهدای کربلاست ، وی و برادرش سیف بن حارث بن سریع ، در کربلا به حسین بن علی (ع) پیوستند و عصر عاشورا ، در لحظاتی که سپاه کوفه به خیمه گاه امام حسین (ع) نزدیک شده بودند ، اجازه میدان گرفته ، جنگیدند و شهید شدند مجمع بن عبدالله عائذی وی از شهدای کربلا در حمله اول است . در مسیر کوفه در منزلگاه زباله به سید الشهدا (ع) پیوست و در رکاب امام به کربلا آمد محمد بن عبدالله بن جعفر پسر حضرت زینت و عبدالله بن جعفر ، که در روز عاشورا در رکاب سید الشهدا (ع) به شهادت رسید . او برادرش عون پس از خروج امام حسین (ع) از مکه میان راه به او پیوستند و در کربلا در نبرد تن به تن با دشمن در محاصره قرار گرفتند و شهید شدند مسعود بن حجاج از شهدای کربلا . وی و پسرش ( عبدالرحمان بن حجاج ) در حمله اول به شهادت رسیدند مسلم بن عوسجه اسدی اولین شهید عاشورا که در حمله نخست به شهادت رسید . پیر مردی بزرگوار از طائفه بنی اسد و از چهره های درخشان کوفه و هواداران اهل بیت (ع) بود . در نهضت مسلم نقش دریافت پول از هواداران و تهیه سلاح برای نهضت را بر عهده داشت . در کربلا از یاران شجاع و فداکار امام بود . سپاه دشمن چون در نبرد تن به تن یارای جنگیدن با او را نداشتند ، او را سنگباران کردند . چون مسلم به زمین افتاد ، رمقی در تن داشت که حسین بن علی (ع) و حبیب بن مظاهر خود را به او رساندند مسلم بن کثیر ازدی از شهدای کربلا در حادثه عاشورا ، از کسانی بود که به قصد حسین بن علی (ع) از کوفه بیرون آمد و نزدیکی های کربلا به آن حضرت پیوست و روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید منجح ، مولی الحسین (ع) از شهدای کربلاست ، نامش منجح بن سهم و در زمان امام حسن مجتبی (ع) غلام آن حضرت بود . پس از وی غلام سید الشهدا بود . منجح در روز عاشورا پس از نبردی دلیرانه در رکاب مولایش به شهادت رسید و از شهدای اولیه بود نافع بن هلال از شهدای کربلاست . نافع ، بزرگواری دلاور ، قاری قرآن ، کاتب و از حاملان حدیث و از اصحاب امیرالمومنین (ع) بود و در سه جنگ جمل ، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت بود . وی از شخصیت های بارز کوفه به شمار می رفت و پیش از شهادت مسلم بن عقیل مخفیانه از کوفه بیرون آمده به استقبال امام شتافته بود ، سپس همراه امام حسین(ع) به کربلا آمد . در کربلا همراه عباس (ع) در آوردن آب به خیمه ها مشارکت داشت . از جمله کسانی بود که در سخنرانی پر شوری وفاداری خویش را نسبت به سید الشهدا ابراز داشت . نافع نام خود را روی تیر های زهر آگین خود می نوشت و همواره با آنها تیر اندازی می کرد . روز عاشورا وقتی تیرهایش تمام شد ، شمشیر کشید و بر سپاه کوفه تاخت ، کوفیان با سنگ و تیر او را مورد ضربه های خود قرار دادند تا اینکه بازویش شکست او را محاصره کرده و زنده دستگیر کردند شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد . سپس به دست شمر به شهادت رسید نعیم بن عجلان انصاری از شهدای کربلاست . نعیم از طایفه خزرج بود و دو برادرش از یاران حضرت علی (ع) و از مدافعان آن حضرت در جنگ صفین بودند . او از کوفه حرکت کرد و در کربلا خود را به امام حسین (ع) رساند و در روز عاشورا در حمله نخست شهید شد . وهب بن عبدالله کلبی از شهدای کربلاست ، مادر و همسرش نیز در کربلا بودند و به شهادت رسیدند . وهب که اهل کوفه بود ، در کربلا در رکاب امام حسین (ع) حضور داشت . روز عاشورا پس از حر و بریر به میدان رفت . مادرش مشوق او در رفتن به میدان بود . وقتی پس از مقداری جنگ ، نزد مادر برگشت که : آیا راضی شدی ؟ گفت وقتی راضی میشوم که در رکاب امام حسین (ع) به شهادت برسی . دوباره رفت و جنگید ، همسرش هم رفت و چوبی بر گرفت و به میدان رفت . وهب آنقدر جنگید تا شهید شد . هفهاف بن منهد راسبی از شهدای کربلاست . مردی دلیر و تکسوار از شیعیان بصره و از یاران علی (ع) که وقتی خبر حرکت امام را به سوی کوفه شنید از بصره به سوی کربلا حرکت کرد . وقتی رسید که حادثه پایان یافته و با تیغ بر افراد سپاه عمر سعد حمله کرد . عده ای را کشت و خود به شهادت رسید یزیدبن ثبیط ( ثبیت ) عبدی از شهدای کربلاست . وی ده پسر داشت . پس از دریافت نامه سید الشهدا (ع) که خطاب به اهل بصره نوشته بود همراه دو پسرش عبدالله و عبیدالله از بصره خارج آمدند و به علت بسته بودن راه ها با پیمودن بیراهه ها در مکه خود را به امام حسین (ع) رسانده ، به کاروان او پیوستند . روز عاشورا پسرانش در حمله اول و خودش در مبارزه تن به تن به شهادت رسیدند . یزید بن مغفل جعفی از شجاعان هنرمند و شاعر شیعه که در کربلا به شهادت رسید . وی در مکه به کاروان حسینی پیوست و با آن حضرت به کربلا آمد و روز عاشورا در پیکار تن به تن با کوفیان ، پس از کشتن عده ای زیادی به شهادت رسید .
 
مقام امام زمان (عج) در كنار نهر علقمه

 


نهر علقمه


نهر علقمه نهري بوده كه از رود فرات جدا شده و آب زلال آنرا به منطقه كربلا و سرزمين‌هاي اطراف مي‌رسانده است. در مرثيه‌ها شهادت حضرت عباس را در كنار اين نهر ياد مي‌كنند. به اين نهر از آن جهت علقمي مي‌گويند كه حفر كننده آن اين نام را داشته است.علقمه نهری است که اکنون در بین راه باغ امام صادق (علیه السلام) و در کنار مقام امام زمان (علیه السلام) جاری است، نهر الحسینی نام دارد و از محله‌ای به نام الحسینی در حدود پانزده کیلومتری کربلا از فرات اصلی منشعب شده است، پلکان سیمانی وسیعی بر حاشیه این نهر ساخته‌اند و مورد استفادة عزاداری برخی از کاروان‌هاست!
مقام شير فضه در كربلا
فضّه فرزند پادشاه هند بود كه پس از اسارت به دست مسلمانان، توسّط پيغمبر (ص) به خدمت فاطمه (س) در آمد. وى داراى فضائل و ارزشهاى والايى است كه در كتاب‏هاى تاريخى، تفسيرى به آنها اشاره شد. او همچنين يكى از حافظان قرآن بود كه با مردم به وسيله آيات الهى سخن مى‏گفت. فضّه از جمله كسانى است كه پس از حضرت زهرا (س) افتخار خدمتگذارى حضرت زينب (س) را داشت و در كنار آن حضرت در كربلا حضور داشته است. بنا به گفته برخى منابع زمانى كه دشمنان اهل بيت (ع) تصميم گرفتند با اسب بر بدن امام حسين (ع) و شهيدان بتازند، فضّه خدمت حضرت زينب (س) عرض كرد: سفينه غلام آزاد شده پيغمبر هنگامى كه در ميان دريا كشتى‏اش شكست و به جزيره افتاد، توسّط شيرى كه در همان نزديكى بود راهنمايى شد و نجات پيدا كرد. اكنون كه دشمنان چنين تصميم شومى دارند اجازه بده بروم سراغ شيرى كه در اين نزديكى‏ها است؟ به هرحال فضه رفت در آنجا شيرى ديد.فضه نزد شير رفت و گفت: اى اباالحارث! شير سرش را بلند كرد. آنگاه فضه گفت: آيا مى‏دانى كه مى‏خواهند فردا با ابا عبداللَّه چه كنند؟مى‏خواهند كه بر پشت او اسب بتازانند! گويد: شير رفت و دستانش را روى جسد حسين (ع) گذاشت ومانع تاختن اسب بر بدن امام حسين (ع) شد. به نقل مردي از قبيله بني اسد، پس از آنکه حسين بن علي‏ «ع‏» و اصحابش شهيد شدند و سپاه کوفه از کربلا کوچ کرد، هر شب شيري از سمت قبله مي‏آمد و به قتلگاه کشتگان‏ مي‏رفت و بامدادان بر مي‏گشت.يک شب ماند تا ببيند قصه چيست. ديد آن شير، بر جسد امام حسين‏ «ع‏» نزديک مي‏شد و حالت گريه و ناله داشت و چهره خود را بر آن جسد ميماليد.
محل ملاقات امام حسين (ع) با عمر بن سعدملعون در شب عاشورا
امام حسین (ع) مردى از یاران خود به نام عمرو بن قرظه انصارى را نزد عمر بن سعد فرستاد تا شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقاتى داشته باشند.شب هنگام، امام حسین با بیست نفر از یاران خود و عمربن سعد نیز با بیست نفر از سپاهیانش در محل موعود حضور یافتند.امام حسین (ع) به همراهان خود دستور داد تا برگردند و فقط برادر خود عباس بن على و فرزندش على اکبر را در نزد خود نگاه داشت، و همینطور عمربن سعد نیز به جز فرزندش حفص و غلامش، به بقیه همراهان دستور باز گشت داد.در این ملاقات عمر بن سعد هر بار در برابر سؤال امام علیه‏السلام كه فرمود: آیا می‏خواهی با من مقاتله كنی؟ عذری آورد. یك بار گفت: می‏ترسم خانه‏ام را خراب كنند! امام علیه‏السلام فرمود: من خانه‏ات را می‏سازم. ابن سعد گفت: می‏ترسم اموال و املاكم را بگیرند! فرمود: من بهتر از آن را به تو خواهم داد، از اموالی كه در حجاز دارم. عمر بن سعد گفت: من در كوفه بر جان افراد خانواده‏ام از خشم ابن زیاد بیمناكم و می‏ترسم آنها را از دم شمشیر بگذراندحضرت هنگامی كه مشاهده كرد عمر بن سعد از تصمیم خود باز نمی‏گردد، از جای برخاست در حالی كه می‏فرمود: تو را چه می‏شود؟ خداوند جانت را در بسترت بگیرد و تو را در قیامت نیامرزد. به خدا سوگند! من می‏دانم كه از گندم عراق نخواهی خوردابن سعد با تمسخر گفت: جو ما را بس است.
عمر بن سعد، که حوادث کربلا را پی در پی برای عبیدالله بن زیاد گزارش می کرد، پس از ملاقات با امام حسین(ع) نامه ای رضایت بخش برای عبیدالله ارسال و یادآور شد" خداوند متعال، آتش جنگ ما را خاموش و آمر امت را اصلاح کرد. زیرا حسین بن علی(ع) هم اینک حاضر است از همان جایی که آمده است، برگردد و یا به سوی یکی از مرزهای کشور برود
عبیداللّه‏ در حضور یاران خود نامه ابن سعد را خواند، شمر بن ذی الجوشن" سخت برآشفت و نگذاشت عبیداللّه‏ با پیشنهاد عمر بن سعد موافقت كندمطالبی که عمر بن سعد در این نامه به آنها اشاره کرد مبالغه گویی برای آرام کردن عبیدالله بود تا از این طریق زودتر غائله را پایان داده و به حکومت "ری" دست یابدشکی نیست، امام حسین(ع) که با هدف امر به معروف و نهی از منکر اقدام به قیام علیه باطل کرده بود، هیچگاه به شخصی چون عمر بن سعد، چنین تعهدی نمی داد.
حربن يزيد رياحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حر پسر «یزید» فرزند «ناجیه» فرزند «قعنب» فرزند «عتاب بن هرمی» پسر «ریاح بن یربوع»

حر بن یزید بن ناجیه ریاحی" چه قبل از مسلمان شدن و چه بعدش، در میان قوم خود از عزت و احترام زیادی برخوردار بود. جد او، "عتاب"، ندیم نعمان بن منذر (پادشاه حیره) و پسر عمویش، "احوص"، شاعر و از اصحاب رسول خدا بود. ابن زیاد حر را که از سران کوفه به شمار می رفت، برای رویارویی با امام حسین علیه السلام فرا خواند و با هزار سوار به سوی کاروان او فرستاد. حر اولین کسی بود که راه را بر امام علیه السلام بست و از ورود او به کوفه یا بازگشتش به مدینه جلوگیری نمود. حر علی رغم این که برای رویارویی با امام آمده بود، رفتارش خالی از ادب نبود و هنگامی که دید عمر بن سعد برای جنگ با امام حسین علیه السلام مصمم است، به کاروان حسینی ملحق شد، توبه کرد و در سپاه امام جنگید تا به شهادت رسید. در تاریخ آمده است حر به امام حسین علیه السلام گفت: هنگامی که عبیدالله بن زیاد مرا به سوی شما روانه ساخت و از قصر بیرون آمدم، از پشت سرم صدایی شنیدم که می گفت: «ای حر! شاد باش که به خیر رو می آوری» وقتی پشت سرم را نگاه کردم، کسی را ندیدم. با خود گفتم من به پیکار حسین علیه السلام می روم و این چه بشارتی است؟! هرگز تصور نمی کردم که سرانجام از شما پیروی خواهم کرد. حر بن یزید ریاحی که از سپاه کوفه به سپاه امام حسین علیه السلام ملحق شده و توبه کرده بود، با شادمانی به استقبال شهادت رفت و فرزند پیامبر را یاری کرد. او نزد امام رفت و گفت: «من اولین کسی بودم که راه را بر تو گرفتم. به من اجازه ده تا اولین کشته باشم، به امید اینکه در قیامت با جدت مصافحه کنم». امام فرمود: « تو از کسانی هستی که خدا توبه آنها را پذیرفته است». پس اولین کسی که جلو افتاد و با سپاه دشمن مبارزه کرد حرّ بود. او در روز عاشورا دلیرانه می جنگید و رجز می خواند: «من حّر هستم که میزبان میهمان هایم. شمشیرم را بر شما فرود می آورم و از بهترین کسی که ساکن سرزمین بلا شده است حمایت می کنم. می زنم شما را و باکی ندارم». حر بن یزید به اتفاق زهیر بن قین با دشمن پیکار می کردند. هر گاه یکی از آنها در محاصره دشمن قرار می گرفت، دیگری او را از محاصره بیرون می آورد، و مدتی به این گونه پیکار کردند. اسب حرّ زخمی شد اما او همچنان سواره پیکار می کرد و رجز می خواند تا این که مردی به نام "یزید بن سفیان" که با حر دشمنی دیرینه داشت به او حمله کرد ولی حرّ به او هم امان نداد و او را از دم شمشیر گذراند. پس از آن فردی به نام "ایوب بن شرح" تیری به اسب حر زد و آن را از پای در آورد. حرّ بناچار از اسب پیاده شد و پیاده رزمید تا بیش از چهل نفر را به قتل رساند. در این هنگام بود که لشگر پیاده نظام عمر بن سعد بر او حمله ور شدند و او را به شهادت رساندند. امام علیه السلام بر بالین حرّ نشست و خون از چهره او پاک کرد و این جملات را فرمود: « تو حر و آزادی، همان گونه که مادرت بر تو نام "حرَ" را نهاد، تو در دنیا و آخرت حرّ و آزاده هستی وسعادتمند در آخرت.پس از عاشورا بنی تمیم او را در فاصله یك میلی از امام حسین «ع » دفن كردند، همانجا كه قبر كنونی اوست، بیرون كربلا در جایی كه در قدیم به آن «نواویس » می گفته اند. نقل است شاه اسماعیل صفوی قبر حر را گشود و پیكرش را سالم یافت، چون خواست پارچه ای را كه بر سرش بسته بود باز كند، خون جاری شد و دوباره آن را بستند، آنگاه بر قبرش قبه ای ساختند. ضريح احمد بن محمد بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام)الملقب به أبن الحنفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقام الامام جعفر بن محمد الصادق (عيهم السلام)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جايگاهي است که امام صادق (ع) هنگام تشرّف به زيارت آستانة جدّش سيّدالشهدا، در آنجا با آب نهر فرات غسل زيارت مي‌کردند. اين نقطه در ساحل غربي نهر علقمه و در زمين‌هايي معروف به اراضي جعفريّات است و امروزه زيارتگاهي است معروف و داراي گنبد کاشي‌کاري شده و مردم به قصد تبرّک و زيارت به آن مقام مي‌روند تا حاجات خود را از خالق رحمان التماس کرده و به دعا و عبادت مشغول شوند ضريح الامام عون بن عبدالله بن عقيل بن ابي طالب (عليهم السلام)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرقد عون بن عبدالله بن جعفر طيّار و به عبارت ديگر، فرزند يا فرزند خواندة حضرت زينب کبري (س) است و علّت اين که از آستانة حسيني دور افتاده اين است که در روز عاشورا همراه حبيب بن مظاهر اسدي رفتند تا طايفه‌اي از بني‌اسد را که در نزديکي کربلا سکني گزيده بودند به ياري سالار شهيدان دعوت کنند. پس از شنيدن پاسخ مثبت، همراه آنان عازم اردوگاه امام حسين (ع) شدند و در اين هنگام جنگي ميان آن‌ها و لشکر عمر بن سعد رخ داد و عون بن عبدالله به شهادت رسيد و بعدها در همانجا دفن ‌شد احتمال ديگر آن است که آنجا مدفن شخصي است به نام عون بن عبدالله بن جعفر که با سيزده واسطه به حضرت امام حسن مجتبي (ع) مي‌رسد و احتمال دارد هر دو قول صحيح باشد؛ يعني اوّل عون بن عبدالله، يکي از شهداي کربلا در آنجا دفن شده باشد و سپس با فاصلة زياد، يکي از فرزندان امام حسن (ع) در همانجا دفن گردد در توصيف آستانه، پژوهشگران و نويسندگان دائرة المعارف تشيّع چنين نوشته‌اند اين آستانه در عصر حاضر در شمال شهر کربلا، کنار اتوبان کربلا ـ بغداد واقع است. بر اثر گسترش شهر کربلا از سمت شمال، اين آستانه کم کم به شهر کربلا متصل مي‌گردد عمارت امروزي آن از آثار صفويه است. سپس در عصر قاجار تعميراتي وسيع در آن انجام گرفته و امروزه حرم مجلّل و گنبد بزرگ کاشي‌کاري دارد و از اطراف و اکناف به زيارت اين آستانه مي‌شتابند و قرباني و نذورات زيادي تقديم مي‌گردد و يکي از زيارتگاه‌هاي مهمّ کربلا است .
مرقد الشيخ احمد بن فهد الحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرامگاه جمال الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن فهد حلّي (758 ق. حلّه ـ 841 ق. کربلا) يکي از فقها، عرفا و روايتگران بزرگ شيعه و استاد بسياري از بزرگان شيعه؛ از جمله فقيه جزايري علي بن هلال و محمد بن فلاح، رييس نهضت مشعشعي و نويسندة عدّةالداعي و تحرير و... است. دائرة المعارف تشيّع، در توصيف اين آستانه چنين آورده است: اين آستانه در مقابل درب قبلة صحن حضرت سيّدالشهدا (ع) به فاصلة حدود سيصد متر واقع است. عمارت آستانه، نخست همان خانه‌اي بود که ابن فهد در آنجا زندگي مي‌کرد و بنا به وصيتش در همان خانة خودش دفن گرديد، او در حيات خويش خانه‌اش را جهت منزلگاه زوّار حضرت سيّدالشهدا (ع) وقف کرده بود. شاه عباس صفوي در سال 1032 ق. که به زيارت عتبات مقدّسه مي‌رفت باغ جنوب قبر مطهّر ابن فهد را خريداري نموده، سپس مسجد بزرگي بنا کرد و تمامي ديوارهاي آن را با کاشي نفيس زينت بخشيد و دستور داد گنبدي بر روي قبر ابن فهد بنا کنند.
كاظمين (حرم امام موسي كاظم و امام جواد (ع))


آنچه در این شهر، کهرباى جان زائر است، مرقد دو حجت الهى، دو امام بزرگوار،امام موسى بن جعفر و امام جواد(علیهما السلام ) است، نه آثار باستانى این شهر،نه سابقه دیرین این دیار که به پیش از میلاد مسیح مى‏رسد و نه به خاطر آنکه روزى‏به نام «مقابر قریش‏» شهرت داشته است و نه به خاطر آنکه این گورستان قریش راپس از بناى بغداد در سال 164 هجرى به دست منصور دوانیقى در غرب این پایتخت‏عباسى بنا کردند و نام قدیمش «شونیزیه‏» بوده است. هر چند امروز هم هر کس در گوشه و کنار این دیار بچرخد، به بقایاى بناهاى‏باستانى برمى‏خورد که از روزگاران کهن مانده است و شکوهى تامل برانگیز دارد;لیکن پرجاذبه‏ترین اثر ماندگار این سرزمین، مرقد منور فرزندان فاطمه، دو امام‏معصوم از نسل رسول خدا(ص) است که چون نگینى مکرر، زینت‏بخش این شهر است. از آن پس که امام کاظم(ع) در 25 رجب‏183 هجرى در 55 سالگى درتربت پاکش آرمید، سپس امام جواد(ع) در آخر ذى‏قعده 220 هجرى در این شهر به خاک‏سپرده شد، این شهر به تدریج‏به «کاظمین‏» شهرت یافت. این دو نور، هر دوجلوه‏اى از یک حقیقت ناب بودند. بدین سبب این حرم شریف را حرم کاظمین و حرم‏جوادین هم گفته‏اند، چرا که امام کاظم، همان امام جواد است و هر دو، هم کاظمندو هم جواد. هر دو «باب الحوائج‏» و برآورنده نیازهاى سائلان و متوسلانند. زیارت مرقد امام کاظم(ع) در روایات، همپاى زیارت پیامبر و امیر مومنان وسیدالشهدا(ع) به حساب آمده است. در دورانهایى هم همچون کربلا، مورد سختگیرى‏سلطه‏هاى جور بوده و زیارت قبر این دو امام، آسان و بى‏خطر نبوده است. از امام رضا(ع) مى‏پرسند: پاداش کسى که قبر پدرت را زیارت کند، چیست؟ پاسخ‏مى‏دهد: بهشت! پس آن را زیارت کن. در روزگارى که دیوارى بر مقابر قریش احاطه‏داشته و قبر امام به آسانى در دسترس نبوده است و مخالفان اهل بیت نیز در این‏شهر سیطره داشته‏اند، امامان به لحاظ تقید دستور مى‏دادند که شیعیان از پشت‏دیوار، زیارت کنند. حسین بن یسار واسطى که فضیلت زیارت امام کاظم(ع) را از حضرت رضا(ع) مى‏شنود که‏همتاى زیارت حضرت رسول است، مى‏پرسد: «اگر بیم داشته باشم و نتوانم وارد آنجاشوم؟ ...» حضرت مى‏فرماید: «از پشت دیوار سلام بده.» به مرور زمان، بر مزاراین دو امام، قبه و بارگاهى بنا شد. در سال‏336 هجرى به دستور معزالدوله، حرم‏کاظمین تجدید بنا گردید، با ساختمانى نو و ضریح و دو گنبد که بر روى قبرساختند و دیوارى پیرامون آن کشیدند.
حرم امام هادي و امام حسن عسكري (ع) در سامرا قبل از انفجار


حرم امام هادي و امام حسن عسكري(ع) بعد از انفجار

امام هادي(عليه السلام) علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا در دوم رجب 214 در قريه ابواء نزديك مدينه به دنيا آمد و در عصر متوكل، براساس اجبار او، در 243 ق از مدينه رهسپار سامراء شد. زيرا شنيده بود كه در مدينه پيروان و طرف داراني يافته و او را امام مي دانند. آن حضرت در مسير راه خود ابتدا وارد بغداد شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت و آن گاه به سامراء رفت. ايشان در طول دوران امامت تحت نظر متوكل و سپس مستعين و معتز قرار داشت. بيست سال و نه ماه در سامراء اقامت كرد و سرانجام، در روز چهارشنبه 26 جمادي الآخر 254 در منزل خود، كوي معروف به « شارع ابواحمد »، از دنيا رفت. تشييع جنازه ايشان با شكوه فراوان و گريه و شيون دوست دارانش برگزار شد و او را به منزل خود بازگردانده در همان خانه شان به خاك سپردند. اين خانه را امام هادي از فرزند يك نصراني خريده بود و بسيار بزرگ و وسيع بود و ظاهراً تمامي صحن شريف امروزي را در برمي گرفت.براساس منابع، پيكر آن بزرگوار را وسط حياط خانه اش دفن كردند و چندي بعد فرزندش، حسن بن علي ملقب به عسكري(ف 260 ق) را در كنار قبر او به خاك سپردند.
مزار حكيمه خاتون
حكيمه خاتون، دختر بزرگوار امام جواد(عليه السلام) و عمه امام حسن عسكري(عليه السلام)، در دوران غيبت صغري به عنوان وكيل و نماينده حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) بود. به هنگام رحلت امام جواد(عليه السلام)، او كه كودكي بيش نبود، تحت سرپرستي امام هادي(عليه السلام) قرارگرفت و در زهد و تقوا سرآمد زنان عصر خود شد. از افتخارات اين بانوي بزرگوار تربيت و سرپرستي نرجس خاتون، مادر امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، بود. وي در 274ق وفات يافت و داخل خانه امام هادي(عليه السلام) دفن شد.2 اين بانو را در سمت پايين پاي امام عسكري و امام هادي به خاك سپردند و ضريح او از يك سمت به ضريح آن دو امام متصل است. ضريح حكيمه خاتون ابتدا از جنس برنج بود و با تعويض ضريح امامين، آن نيز به نقره تبديل شد
مزار نرجس خاتون
نرجس خاتون، مادر بزرگوار حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف)، در 260 ق از دنيا رفت و در كنار قبر دو امام بزرگوار، داخل ضريح آن ها، به خاك سپرده شد. اين بانوي بزرگوار فرزند شيوعا، پسر قيصر روم، بود كه به عنوان كنيز به سامراء آمد و حكيمه خاتون او را به امام حسن عسكري بخشيد. نام اين بانو در روم « مليكا » بود و از نسب مادري به شمعون و همچنين حواريين حضرت مسيح مي رسيد. پس از پذيرش اسلام نام وي به « نرجس » تغيير يافت اما به نام هاي ديگري چون ريحانه، سوسن و صيقل نيز ناميده مي شد.1 اين بزرگوار پس از فوت، در خانه امام حسن عسكري در محل سكونت خويش، كنار امام دفن شد كه اكنون داخل ضريح مطهر امامين و پشت سر آن ها قرار دارد.
مرقد مطهر سيد محمدبن هادي (ع) فرزند امام علي النقي (ع)


آستانه سید محمد ، مدفن ابی جعفر محمد فرزند حضرت امام علی الهادی علیه السلام که در حدود ۲۲۸ قمری به دنیا آمد و در یکی از مسافرت های خویش بین سامرا و بغداد حدود ۲۵۲ قمری وفات یافت. وی از برادر خود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بزرگتر بوده ، مقام امامت با ایشان بود که پس از حصول بداء یک و یا دو سال به اختلاف روایات قبل از پدر خود فوت نمود. این آستانه که معروف به آستانه سید محمد می باشد ، در هشت فرسخی شرق شهر سامرا و نزدیک شهر بلد ، از نواحی دوجیل ، در پنج کیلومتری غرب شط دجله ، بین راه بغداد – سامرا واقع است و امروز یکی از عظیم ترین زیارتگاه های شیعیان است و اعراب عراق ارادت خاصی به این آستانه دارند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت 14:25  توسط سیّد احمد موسوی  | 

 

نویسنده: کبیر کبیری - ۱۳٩٢/٢/۸

دانلود سوالات ارشد مدیریت اجرایی 91 ( MBA )

حجم : 1.33 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم | پرشین گیگ

دانلود سوالات ارشد 92

» سوالات کنکور ارشد عمران – نقشه برداری 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد عمران 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مکانیک 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی معدن 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی مواد 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد نانو مواد 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات IT سال 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی صنایع سیستم 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی صنایع 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی شیمی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد برق 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مهندسی نفت 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد پلیمر 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد ریاضی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مجموعه شیمی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مجموعه مدیریت 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد مدیریت اجرایی mba 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد حسابداری 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد روان شناسی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد حقوق 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی سه 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات کنکور ارشد زبان انگلیسی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی دو 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی یک 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی 92 :: ۱۳٩٢/٢/۸

دانلود سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸

» دانلود سوالات و پاسخ کلیدی ارشد علوم تربیتی دو 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات ارشد IT فناوری اطلاعات 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات ارشد مجموعه شیمی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات ارشد برق 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد مکانیک 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کلیدی ارشد مهندسی شیمی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات و پاسخ کلیدی ارشد علوم تربیتی یک 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد ادبیات فارسی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد علوم اقتصادی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد مهندسی نانو مواد 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد مهندسی مواد 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد صنایع سیستم 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد علوم تربیتی سه 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد صنایع غذایی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات پاسخ کلیدی ارشد تربیت بدنی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات ارشد روانشناسی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد صنایع 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دانلود سوالات ارشد مجموعه ریاضی 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد مدیریت اجرایی 91 ( MBA ) :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد عمران 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات و پاسخ تشریحی ارشد معماری 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد نفت 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد حقوق 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سوالات ارشد حسابداری 91 :: ۱۳٩٢/٢/۸

***********************************************************

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 92

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انساني

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1101 مجموعه زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ کليد سوالات
1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافيايي کليد سوالات
1103 مجموعه‌ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کليد سوالات
1104 مجموعه زبان‌ عربي کليد سوالات
1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادي کليد سوالات
1106 مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي کليد سوالات
1107 مجموعه‌ تاريخ کليد سوالات
1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعي کليد سوالات
1109 فرهنگ ‌و زبان هاي‌ باستاني‌ کليد سوالات
1110 مجموعه‌ زبان‌شناسي کليد سوالات
1111 الهيات‌ و معارف ‌اسلامي ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حديث‌ کليد سوالات
1112 الهيات و معارف ‌اسلامي‌ - فقه و مباني ‌حقوق‌ اسلامي‌ کليد سوالات
1113 الهيات و معارف‌ اسلامي - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامي ‌ کليد سوالات
1114 مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي کليد سوالات
1115 مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي(فقه شافعی) کليد سوالات
1116 مجموعه فلسفه‌ کليد سوالات
1117 مجموعه‌ علوم‌ تربيتي 1‌ کليد سوالات
1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربيتي ‌2 کليد سوالات
1119 علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني ‌ کليد سوالات
1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کليد سوالات
1121 مجموعه‌ زبان‌ انگليسي کليد سوالات
1122 مجموعه زبان‌ روسي‌ کليد سوالات
1123 مجموعه علوم تربيتي 3 کليد سوالات
1124 مجموعه‌ زبان‌ آلماني کليد سوالات
1125 مجموعه مديريت جهـانگردي کليد سوالات
1126 مجموعه‌ حقوق‌ کليد سوالات
1127 مجموعه ايرانشناسي کليد سوالات
1129 زبان و ادبیات اردو کليد سوالات
1130 مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل کليد سوالات
1131 مجموعه مطالعات جهان‌ کليد سوالات
1132 باستان‌ شناسي‌ کليد سوالات
1133 مجموعه‌ روان شناسي کليد سوالات
1134 حسابداري کليد سوالات
1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کليد سوالات
1138 مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعي ‌ کليد سوالات
1139 مددكاري‌ اجتماعي ‌ کليد سوالات
1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌ کليد سوالات
1142 مجموعه‌ مديريت‌ کليد سوالات
1146 مجموعه محيط زيست کليد سوالات
1148 مجموعه مديـريت‌ اجرايي‌ کليد سوالات
1152 مجموعه مدرسی معارف اسلامی کليد سوالات
1156 آماد کليد سوالات 1157 مديريت بحران کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1201 مجموعه‌ زمين‌ شناسي‌ کليد سوالات
1202 مجموعه ‌‌ژئوفيزيك و ‌هواشناسي‌ کليد سوالات
1203 مجموعه‌ شيمي‌ کليد سوالات
1204 مجموعه فیزیک کليد سوالات
1205 مجموعه فوتونيك کليد سوالات
1206 مجموعه زيست شناسي کليد سوالات
1207 مجموعه‌ آمار کليد سوالات
1208 مجموعه‌ رياضي کليد سوالات
1208 مجموعه‌ رياضي کليد سوالات
1209 علوم‌ كامپيوتر کليد سوالات
1213 مجموعه زيست شناسي گياهي کليد سوالات
1214 مجموعه زيست شناسي جانوري کليد سوالات
1215 علوم محیط زیست کليد سوالات
1216 مجموعه زيست‌ شناسي دريا کليد سوالات
1217 علوم‌ دريايي ‌و اقيانوسي‌ - فيزيك‌دريا کليد سوالات
1218 مجموعه تاريخ و فلسفه‌ علم‌ کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1251 مجموعه‌ مهندسي‌ برق عصر جمعه کليد سوالات
1251 مجموعه‌ مهندسي‌ برق کليد سوالات
1253 مجموعه ‌مهندسي‌ نفت کليد سوالات
1255 ‌مجموعه مهندسي پليمر کليد سوالات
1256 ‌مجموعه مهندسي معماري كشتي (1-سازه كشتي 2- هيدروميكانيك كشتي) کليد سوالات
1257 مهندسي‌ شيمي‌ کليد سوالات
1258 مهندسي ‌شيمي - مخازن‌ هيدروكربوري کليد سوالات
1259 مجموعه مهندسي‌ صنايع‌ کليد سوالات
1260 مهندسي صنايع‌ کليد سوالات
1262 مديريت در سوانح طبيعي کليد سوالات
1263 مهندسي ‌عمران - نقشه‌برداري کليد سوالات
1264 مجموعه ‌مهندسي ‌عمران کليد سوالات
1266 مجموعه دریانوردی کليد سوالات
1267 مجموعه‌ مهندسي‌ مكانيك‌ کليد سوالات
1268 مجموعه‌ مهندسي‌ معدن‌ کليد سوالات
1272 مجموعه‌ مهندسي‌ مواد کليد سوالات
1273 مهندسي مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوري) کليد سوالات
1276 مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT کليد سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر کليد سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر صبح شنبه کليد سوالات
1279 مجموعه‌ مهندسي‌ هوا فضا کليد سوالات
1283 مهندسي ‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي‌ کليد سوالات
1284 مهندسي‌ نساجي - شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف‌ کليد سوالات
1285 مهندسي‌ شيمي ‌- بيوتكنولوژي‌ -  داروسازي کليد سوالات
1286 مهندسي‌ پليمر - صنايع‌ رنگ‌ کليد سوالات
1287 مهندسي ‌طراحي‌ محيط زيست‌ کليد سوالات
1288 مديريت‌ نساجي‌ کليد سوالات
1289 مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز کليد سوالات
1290 مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون کليد سوالات
1291 مهندسي مكاترونيك کليد سوالات
1292 مهندسي ايمني و بازرسي فني کليد سوالات
1293 مهندسي شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کليد سوالات
1294 مجموعه ايمني صنعتي کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1301 مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کليد سوالات
1302 مجموعه مهندسی کشاورزی آب کليد سوالات
1303 مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات کليد سوالات
1304 مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي کليد سوالات
1305 مهندسي كشاورزي - علوم باغباني کليد سوالات
1306 مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي کليد سوالات
1307 مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري کليد سوالات
1308 مهندسي كشاورزي - علوم خاك کليد سوالات
1309 مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طیور کليد سوالات
1310 مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی کليد سوالات
1311 مجموعه مهندسی منابع طبيعي - شيلات کليد سوالات
1312 مجموعه مهندسي منابع طبيعي - چوب کليد سوالات
1313 مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي کليد سوالات
1314 مهندسي كشاورزي(حشره شناسی كشاورزي) کليد سوالات
1315 مهندسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي کليد سوالات
1317 مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست کليد سوالات
1319 مهندسي كشاورزي - مكانيك ماشينهاي كشاورزي کليد سوالات
1320 هواشناسي كشاورزي کليد سوالات
1321 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان کليد سوالات
1322 مهندسي كشاورزي - مكانيزاسيون كشاورزي کليد سوالات
1323 مهندسي منابع طبيعي - بيابان زدايي کليد سوالات
1324 مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي در كشاورزي کليد سوالات
1325 مهندسي كشاورزي - توسعه روستايي کليد سوالات
1326 مهندسي كشاورزي - شناسايي و مبارزه با علف‌ هاي هرز کليد سوالات
1327 مديريت كشاورزي کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1350 برنامه ‌‌ريزي‌ شهري‌ و منطقه‌اي‌ و مدیریت شهری کليد سوالات
1351 طراحي‌ شهري کليد سوالات
1352 مجموعه معماري کليد سوالات
1353 مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کليد سوالات
1356 نمایش عروسکی کليد سوالات
1357 كارگرداني،‌ سينما، توليد سيما، ادبيات‌ نمايشي کليد سوالات
1358 تصوير متحرك (انيميشين)، ارتباط تصويري،‌ تصويرسازي‌، نقاشي، عكاسي،‌ طراحي‌ صنعتي‌، مرمت اشيا تاريخي کليد سوالات
1359 پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنايع‌ دستي کليد سوالات
1360 مجمـوعـه‌ مـوسيـقي‌ کليد سوالات
1361 مديريت‌ پروژه‌ و ساخت، تكنولوژي معماري، انرژي معماري کليد سوالات
1362 طراحي صنعتي کليد سوالات
1363 مجموعه فرش کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1401 علوم تشریحی کليد سوالات 1402 قارچ شناسی پزشکی کليد سوالات 1403 بیو شیمی بالینی کليد سوالات 1404 پرستاری کليد سوالات 1405 بهداشت محیط کليد سوالات 1406 بهداشت حرفه اي کليد سوالات 1407 حشره شناسي پزشکي کليد سوالات 1408 فيزيوتراپي کليد سوالات 1409 ویروس شناسی کليد سوالات 1411 ايمني شناسي پزشکی کليد سوالات 1413 انگل شناسی کليد سوالات 1414 فيزيک پزشکي کليد سوالات 1415 آموزش بهداشت کليد سوالات 1416 فيزيولوژي کليد سوالات 1417 آمار زيستي کليد سوالات 1418 میکروب شناسي‌ کليد سوالات 1419 خون شناسی(هماتولوژی) کليد سوالات 1420 زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی) کليد سوالات 1421 سم شناسی کليد سوالات 1422  ایمنی صنعتی کليد سوالات
1501 انگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1502 نگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1504 بافت شناسیدامپزشکی کليد سوالات
1505 باکتری شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1506 نگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1507 نگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1508 بهداشت ابزیان کليد سوالات


برچسب‌ها: دانلود, رایگان, نمونه, سوالات ارشد, ک
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن 1392ساعت 11:42  توسط سیّد احمد موسوی  | 

دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 - مجموعه مدیریت اجرایی با پاسخ سازمان سنجش-کد 1148، کد دفترچه B
 
 
 
 
 
منبع سایت مدیر
 
 
هم چنین ببینید : دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت ۹۰
 

برچسب‌ها: نمونه آزمون کارشناسی ارشد

برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اج
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن 1392ساعت 10:57  توسط سیّد احمد موسوی  | 


اختصاصی از استاد زانیس
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar منطق ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar عربی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبادی فقه واصول نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar منطق ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلام ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باادیان بزرگ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلام ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فقه الحدیث ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فقه الحدیث ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم بلاغی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ قرآن ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درایه الحدیث نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ قرآن ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تفسیرقرآن کریم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ حدیث نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تفسیرقرآن کریم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar صرف ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar صرف ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحوکاربردی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحوکاربردی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحوکاربردی ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درعلوم اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی بافقه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات فلسفه اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باعلوم قرآن وحدیث نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت ودرک متون عربی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحوکاربردی ۴ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مهارتهای ترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیری درنهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات عرفان اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکاتب وروشهای تفسیرقرآن کریم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم قرآنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرترتیبی قرآن کریم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مفردات قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکاتب وروشهای تفسیرقرآن کریم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم قرآنی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرترتیبی قرآن کریم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اهل البیت درقرآن وحدیث نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی نقدوفهم حدیث نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم قرآنی ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرترتیبی قرآن کریم ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت ودرک متون تفسیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات علم رجال نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت نهج البلاغه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرترتیبی قرآن کریم ۴ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم قرآنی ۴ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن کریم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت نهج البلاغه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بلاغت قرآن کریم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن کریم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بلاغت قرآن کریم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جوامع حدیثی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرآن وخاورشناسان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاثیرقرآن درپیدایش علوم زبان عربی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت ادعیه اهل بیت (ع ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحلیلی صدراسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar منطق وفلسفه مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ (دانشپذیری) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-

برچسب‌ها: دانلود, رایگان, نمونه سوال, علوم قرآنی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 13:27  توسط سیّد احمد موسوی  | 


دانلود نرم افزار PDF Reader به حجم ۲٫۶۸ مگابایت
  نام درس دانلود زبان تخصصی ۱ مبانی فقه و اصول زبان تخصصی ۲ کلام ۱ – کلام اسلامی ۱ زبان تخصصی ۳ فقه الحدیث ۱ فقه الحدیث ۲ حقوق جزای خصوصی اسلام اصول فقه ۱ حقوق جزای عمومی اسلامی اصول فقه ۲ حقوق تطبیقی تاریخ قرآن ۱ درایه الحدیث – آشنایی با احادیث ائمه ع تاریخ قرآن ۲ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱ تاریخ حدیث تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲ تاریخ فلسفی اسلامی ۱ تاریخ فلسفه غرب ۲ منطق ۳ تخصصی کلام ۳ – تخصصی نحو کاربردی ۱ نحو کاربردی ۲ روش تحقیق در علوم اسلامی آشنایی با فقه کلیات فلسفه اسلامی آشنایی با علوم قرآن و حدیث مهارتهای ترجمه سیری در نهج البلاغه کلیات عرفان اسلامی پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن عرفان نظری ۱ – عرفان نظری تاریخ تصوف ۱ متون عرفان فارسی ۱ روشهای مطالعات دینی ۱ متون دینی به زبان خارجی ۱ آشنایی با کلیات علم کلام عرفان عملی تاریخ تصوف ۲ متون عرفان فارسی ۲ تاریخ فسلفه اسلامی ۲ متون دینی به زبان خارجی ۲ ادیان ایران پیش از اسلام ۲ ادیان ابتدایی و قدیم متون دینی به زبان خارجی ۳ ادیان هند ۱ دین خاور دور تاریخ فرق اسلامی ۱ متون عرفانی به زبان عربی ۱ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM ادیان هند ۲ متون عرفانی به زبان عربی ۲ تاریخ فرق اسلامی ۲ – ملل نحل متون عرفانی به زبان خارجه ۱ ادیان ایران پیش از اسلام ۱ آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی متون عرفانی به زبان خارجی ۲ دین بودا دین یهود فلسفه دین مسیحیت مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۱ تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱ – تفسیر قرآن کریم ۲ مفردات قرآن کریم مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم ۲ علوم قرآنی ۲ مبانی فهم و نقد حدیث علوم قرآنی ۳ تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ قرائت و درک مفاهیم متون تفسیری کلیات علم رجال شناخت نهج البلاغه ۱ تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴ علوم قرآن ۴ شناخت نهج البلاغه ۲ بلاغت قرآن کریم ۱ بلاغت قرآن کریم ۲ جوامع حدیثی قرآن و خاورشناسان تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی شناخت ادعیه اهل البیت ع حکمت متعالیه ۱ زبان تخصصی ۴ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM حکمت مشا ۱ تاریخ فلسفه غرب ۱ – تاریخ فلسفه غرب کلام ۴ حکمت متعالیه ۳ تاریخ فلسفه اسلامی ۳ فلسفه اخلاق حکمت مشا ۲ حکمت متعالیه ۴ مسائل کلامی جدید ۱ منطق جدید ۱ حکمت اشراق ۱ فلسفه معاصر مسائل کلامی جدید ۲ فلسفه تطبیقی فلسفه علم منتطق جدید ۲ حکمت اشراق ۲ عرفان نظری – عرفان نظری ۲ قواعد فقه ۱ قواعد فقه ۲ مباحثی از حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها تاریخ فقه و فقها پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM اصول فقه ۳ آیات الاحکام حقوق تجارت ۱ فقه تطبیقی ۱ آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت ۲ حقوق کار آیین دادرسی کیفری حقوق ثبت فقه تطبیقی ۲ تاریخ نگاری در اسلام تاریخ اسلام از وفات پیامبر اکرم تا سقوط بنی امیه متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی شناخت منابع و ماخذ تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ هنرهای اسلامی ۱ تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد تاریخ اسلام در مصر و شام تاریخ اسلام در مغرب و اندلیس تاریخ هنر های اسلامی ۲ تاریخ تشکیلات اسلامی ۱ تاریخ علوم اسلامی ۱ تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی تاریخ علوم در اسلام ۲ تاریخ تشکیلات اسلامی ۲ مطالاعات اسلامی در غرب تاریخ علوم در اسلام ۳ وضع کنونی جهان اسلام ۱- تاریخ معاصر جهان اسلام تاریخ اسلام در شبه قاره هند منطق ۴ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM حقوق بین الملل عمومی و خصوصی اصول فقه ۴  فقه ۶ فلسفه فقه تاریخ تحلیلی صدر اسلام منطق و فلسفه مقدماتی زبان تخصصی ۳ زبان تخصصی ۳ زبان تخصصی ۳ حکمت متعالیه ۲ قرائت و تجوید ۴ آشنایی با احادیث ائمه فقه ۳ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
دانلود نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال های قبل:
 
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول ۹۰-۸۹ – کلیک کنید
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 92 - 91 الهیات با جواب      
  مرتب سازي براساس  تاريخ دانلودها امتياز كاربر عنوان نام صاحب فايل CreatedDate  1 از 2 بعدي >     فايلتاريخ--> اندازه   .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال فقه (4) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:23--> 989 K    
کد : 1220572
دانلودها:21 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال فقه (2) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:22--> 666 K    
کد : 1220570
دانلودها:10 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال زبان تخصصی (3) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:21--> 609 K    
کد : 1220463
دانلودها:25 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال حقوق بین المللی عمومی و خصوصی نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:20--> 594 K    
کد : 1220281
دانلودها:5 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال فقه تطبیقی (2) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:19--> 805 K    
کد : 1220240
دانلودها:12 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال حقوق کار نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:18--> 833 K    
کد : 1220236
دانلودها:15 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال حقوق تجارت (2) ، مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:18--> 740 K    
کد : 1220235
دانلودها:6 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال فقه تطبیقی (1) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:17--> 689 K    
کد : 1220233
دانلودها:21 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال آیات الاحکام نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:15--> 751 K    
کد : 1220231
دانلودها:4 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال اصول فقه (3) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:14--> 1071 K    
کد : 1220230
دانلودها:23 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ فلسفه غرب (1) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:13--> 715 K    
کد : 1220205_1220506
دانلودها:4 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:13--> 792 K    
کد : 1220145
دانلودها:16 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال کلیات عرفان اسلامی نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:12--> 725 K    
کد : 1220144
دانلودها:17 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال سیری در نهج البلاغه نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:11--> 747 K    
کد : 1220143
دانلودها:17 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال قرائت و درک متون عربی ، متون عربی (4) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:10--> 820 K    
کد : 1220140
دانلودها:11 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:09--> 757 K    
کد : 1220139
دانلودها:21 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال آشنایی با فقه نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:08--> 698 K    
کد : 1220137
دانلودها:22 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:07--> 754 K    
کد : 1220136
دانلودها:4 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال نحو کاربردی (2) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:07--> 880 K    
کد : 1220134
دانلودها:15 .leftpos{direction:ltr;float:left;}  دانلود رایگان نمونه سوال زبان عربی (4) ، صرف (2) ، عربی (2) نیمسال دوم 92 پیام نور با پاسخنامه و جواب07/03/1392 07:06--> 688 K    
کد : 1220132
دانلودها:18   1 از 2  بعدي >    
  لینک دانلود سایر نیمسال های رشته الهیات      
نیمسال دوم 92 - 91
  نیمسال اول 92 - 91
نیمسال دوم  91 - 90

نیمسال اول 91 - 90
نیمسال دوم  90 - 89  

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 13:19  توسط سیّد احمد موسوی  | 

مخابره شده در تاریخ : ۵ / شهریور / ۱۳۹۲
تعداد بازدید این مطلب : 67,610 بازدید
کد خبر : 16012
لينك مستقيم خبر : http://pnuna.com/?p=16012


پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته های پیام نور در نیمسال اول 93-1392 برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور که اکنون برای شما گذاشته شده به صورت رسمی اعلام شده و قابل اطمینان است.

ابتدا رشته خود را در جداول زیر پیدا کنید و بر روی گروه علمی رشته خود کلیک تا به صفحه لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته خود منتقل شوید.

جداول زیر به صورت خودکار به روز می شود و با تغییرات در منابع و لیست ارائه دروس نیز به روز می شوند

 


تمام منابع به صورت فایل پی دی اف می باشد که برای استفاده از آنها باید برنامه ای را جهت باز کردن فایلهای پی دی اف – PDF – داشته باشید که با برنامه کم حجم زیر می توانید منابع و لیست ارائه دروس را مشاهده نمایید.

دانلود نرم افزار PDF Reader به حجم ۲٫۶۸ مگابایت

 

این لیست ها به صورت رسمی از طرف دانشگاه پیام نور منتشر شده است

کلیه لینک های غیر فعال متعاقبا اعلام می گردد

 


 

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی
گروه های علمی شامل رشته های:
بخش علمی فنی و مهندسی مهندسی خودرو | مدیریت اجرایی | مدیریت پروژه | مهندسی برق – الکترونیک | مهندسی برق – قدرت | مهندسی برق – کنترل | مهندسی برق – مخابرات| مهندسی برق – مهندسی پزشکی | مهندسی پزشکی – گرایش بالینی | مهندسی پزشکی - گرایش بیومترال | مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک | مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ | مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر | مهندسی راه آهن-خط و سازه های ریلی | مهندسی راه آهن- بهره برداری | مهندسی راه آهن -جریه | مهندسی رباتیک | مهندسی شیمی | مهندسی صنایع | مهندسی عمران | مهندسی عمران- نقشه برداری | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) | مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) | مهندسی متالوژی صنعتی | مهندسی مکانیک | مهندسی نفت- صنایع نفت | مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت| مهندسی نفت صنایع گاز | مهندسی هوا فضا- هوا فضا
بخش علمی هنر و معماری ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری | صنایع دستی | طراحی پارچه و لباس – گرایش چاپ پارچه | عکاسی | فرش- گرایش بافت و مرمت فرش | فرش- گرایش طراحی فرش | کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی | کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری | کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی | کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری | مرمت بناهای تاریخی | مهندسی شهر سازی | مهندسی معماری | نقاشی گرایش نقاشی عمومی | هنر اسلامی- گرایش سفال | هنر اسلامی- گرایش شیشه | هنر اسلامی- گرایش نگارگری | هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع فلز | هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ | هنرهای صناعی- گرایش سفال | هنرهای صناعی- گرایش کاشی | هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق | هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی – PNUNA.COM | هنرهای صناعی- گرایش فلز | هنرهای صناعی- گرایش آبگینه
بخش علمی علوم اجتماعی آب و هوا شناسی | جغرافیا انسانی (روستایی) | جغرافیا انسانی (شهری) | جغرافیا برنامه ریزی روستایی | جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی) | جغرافیا طبیعی (ژئوموفولوژی) | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ژئووفولوژی | علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی | علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری | علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) | علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) | علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) | علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه) |علوم سیاسی | تاریخ
بخش علمی علوم پایه آمار | آمار و کاربردها | ریاضی (کاربردی) | ریاضی( محض) | ریاضیات و کاربردها | زمین شناسی (محض) | زمین شناسی(کاربردی) | زیست شناسی (علوم گیاهی) | زیست شناسی(عمومی) | شیمی (کاربردی) | شیمی (محض) | فیزیک (اتمی و مولکولی) | فیزیک (حالت جامد) | فیزیک (هسته ای)
بخش علمی علوم کشاورزی آب و خاک | مهندسی شیلات– گرایش تکثیر و پرورش آبزیان | مهندسی علوم کشاورزی | مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی | مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی | مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) | مهندسی کشاورزی (علوم دامی) | مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون | مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری حسابداری | علوم اقتصاد نظری | مدیریت بازرگانی | مدیریت جهانگردی | مدیریت دولتی| مدیریت صنعتی
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی | مشاوره و راهنمایی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی | علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی الهیات – گرایش ادیان و عرفان | الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی | الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث | الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق | الهیات – گرایش فلسفه کلام | حقوق
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه مترجمی زبان انگلیسی | زبان ادبیات انگلیسی | زبان ادبیات عرب | زبان ادبیات فارسی
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

 


 

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ناپیوسته
گروه های علمی شامل رشته های:
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی آموزش وپرورش ابتدایی | امور تربیتی | آموزش حرفه وفن| تربیت بدنی و علوم ورزشی
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی آموزش دینی عربی | تربیت معلم قرآن کریم
بخش علمی علوم پایه آموزش ریاضی – PNUNA.COM | آموزش علوم تجربی
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی
بخش علمی علوم کشاورزی مهندسی تولیدات دامی
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

 


 

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
گروه های علمی شامل رشته های:
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی | زبان شناسی همگانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان وادبیات انگلیسی| زبان وادبیات عربی(گرایش ادبیات عربی) | زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی اخلاق (اخلاق اسلامی) | اخلاق (فلسفه اخلاق) | الهیات- علوم قرآن و حدیث | الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی | الهیات- فلسفه و کلام اسلامی | تاریخ تشیع | حقوق بین الملل | حقوق جزا و جرم شناسی | حقوق خصوصی | نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
بخش علمی علوم اجتماعی تاریخ | جامعه شناسی | جامعه شناسی (توسعه) | جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی) | جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی – PNUNA.COM | جغرافیا برنامه ریزی شهری(ارشد) | جغرافیابرنامه ریزی روستایی | جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) | علوم سیاسی
بخش علمی علوم پایه آمار ریاضی | ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) | ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) | ریاضی محض (آنالیز) | ریاضی محض (جبر) | ریاضی محض (هندسه) | زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) | زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی | زمین شناسی-پترولوژی | زمین شناسی (اقتصادی) | شیمی(شیمی فیزیک) | شیمی(شیمی تجزیه) | شیمی(شیمی آلی) | ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی | زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی |زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) | زیست شناسی (علوم جانوری) | زیست شناسی (بیوشیمی) | زمین شناسی زیست محیطی | زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) | شیمی(شیمی معدنی) | فیتوشیمی | فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) | فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) | فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) | فیزیک (زمینه حالت جامد) | فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) | فیزیک(زمینه هسته ای)
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی آموزش محیط زیست | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی | روانشناسی عمومی | علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) | علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) | علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مخصوص دانشجویان ورودی ۹۱-۹۰) | مدیریت آموزشی | آموزش زبان فارسی
بخش علمی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات | مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) | مهندسی کشاورزی- زراعت | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) | مهندسیکشاورزی (اقتصاد کشاورزی) | مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی)
بخش علمی فنی و مهندسی مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی) | مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی | مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری | مهندسی صنایع | مهندسی عمران – راه وترابری | مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی | مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) |
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری اقتصاد اسلامی | MBA | حسابداری | علوم اقتصادی | مدیریت اجرایی (استراتژیک) | مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) | مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) | مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) | مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت مالی) | مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) | مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها | مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول | مدیریت دولتی(گرایش سیستمهای اطلاعات مدیریت) | مدیریت دولتی(گرایش مدیریت مالی دولتی) | مدیریت رسانه |مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت فناوری اطلاعات(کسب وکار الکترونیک) | مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی) | مدیریت فناوری اطلاعات(سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) | مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت دانش) |
بخش علمی هنر و معماری پژوهش هنر | مهندسی معماری
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

 


 

رشته های تحصیلی دوره دکتری
گروه های علمی شامل رشته های:
بخش علوم پایه ریاضی محض (گرایش آنالیز) | ریاضی محض (گرایش هندسه) | ریاضی محض (گرایش جبر و جابجایی و همولوژی) | ریاضی محض (گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده) | ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی) | شیمی ( گرایش شیمی آلی) | شیمی (گرایش شیمی تجزیه) | شیمی (گرایش شیمی فیزیک) | شیمی ( گرایش شیمی معدنی) | فیزیک – شاخه نظری – شاخه تجربی
بخش الهیات و علوم اسلامی الهیات و معارف اسلامی | حقوق |علوم قرآن و حدیث – PNUNA.COM | علوم و معارف نهج البلاغه | کلام | مدرسی معارف اسلامی
بخش مدیریت و اقتصاد و حسابداری مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی) | مدیریت دولتی ( گرایش رفتار سازمانی) | مدیریت بازرگانی( گرایش سیاستگذاری بازرگانی – گرایش بازاریابی ) | علوم اقتصادی
بخش ادبیات و زبانهای خارجی آموزش زبان انگلیسی | زبان و ادبیات فارسی | زبانشناسی همگانی
بخش علوم اجتماعی تاریخ ایران بعد از اسلام| جامعه شناسی | جغرافیا
بخش علوم تربیتی و روانشناسی برنامه ریزی آموزش از راه دور | تربیت بدنی ( گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی) | روانشناسی
بخش فنی و مهندسی مهندسی صنایع – مهندسی عمران (راه و ترابری)
بخش علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM

 برچسب‌ها: لیست, منابع دروس, پیام نور, چارت, دانلود
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر 1392ساعت 11:4  توسط سیّد احمد موسوی  |